Aktuality

Odhalte s Mikem tajemství vědy

Popularziace vědy na školách v rámci projektu GeneraceY. Možnost zdarma přivést aktivitu přímo do školy.

Projekt PERUN zve na 3. prezenční seminář pro učitele

Projekt PERUN v rámci letošního ročníku kombinovaného semináře pro učitele pořádá 3. prezenční setkání. Akce se koná 18.4.2012 od 9:30 do 17:00 na ZŠ Karla Čapka (Kodaňská 16, Praha 10) a je otevřená všem učitelům se zájmem o diferenciaci ve výuce přírodních věd.

Anatolij Karpov otevřel první šachovou školu v ČR

Děti se zde budou učit hrát šachy pod dohledem zkušených trenérů.

Nabídka jarních T-exkurzí 2012 projektu TALNET

Dne 8. 2. 2012 bylo spuštěno přihlašování do T-exkurzí v projektu TALNET.

Seminář Příprava a vzdělávání lektorů, hodnotitelů, odborných konzultantů, organizátorů a realizátorů aktivit pro nadané žáky

Dovolujeme si Vás informovat o připravovaném semináři Příprava a vzdělávání lektorů, hodnotitelů, odborných konzultantů, organizátorů a realizátorů aktivit pro nadané žáky. Seminář má akreditaci MŠMT pro DVPP, číslo: 16 230/2010-25-427. Seminář se koná 8. a 9. března 2012 v NIDM MŠMT, pracoviště v Praze 1, Na Poříčí 1035/4. Program semináře je rozdělen do 7 okruhů (obsahová náplň semináře byla potvrzena dotazníkovým šetřením, kterého se účastnilo cca 100 respondentů – učitelů...

Přírodovědný inspiromat

Vzdělávací akce pro učitele přírodovědných předmětů ZŠ a SŠ přináší inspiraci do výuky přírodovědných předmětů, s možnostmi zapojení žáků do smysluplných aktivit nad rámec běžné výuky a představí další zdroje využitelné při hodinách i mimo ně.

Základní kurz robotiky - robot ASURO s exkurzí do zahraničí

NIDM v rámci projektu PERUN nabízí žákům středních škol příležitost zúčastnit se jedinečné vzdělávací aktivity. Jedná se o Kurz základní robotiky - robot ASURO (online kurz s workshopem), který vyvrcholí exkurzí do hi-tech institutu pro letectví a kosmonautiku DLR v Mnichově, Německu (www.dlr.de).

O projektu ChemPoint

Projekt VUT Brno zaměřený na aplikovanou chemii, zajímavé články, semináře, školení a další zajímavé informace z oboru aplikovaná chemie

Blíží se finále soutěže DOMINO

Finále sutěže výukových objektů se uskuteční v pondělí 27. února 2012 od 9.00 do 16.00 hodin v přednáškovém sále MŠMT, Karmelitská 7 - budova C. Přihlášeno do soutěže bylo téměř 200 digitálních výukových materiálů z celé ČR. Do finálového kola vybrala porota 18 prací. Průběh soutěže je možno sledovat na http://domino.nidv.cz. Celostátní soutěž digitálních výukových objektů bude pokračovat také v roce 2012.

Domino - soutěž učitelů

Národní institut pro další vzdělávání vyhlašuje – I. ročník celostátní soutěže výukových objektů (digitálních učebních materiálů) pedagogických pracovníků - DOMINO Česká republika.

Workshop pro pedagogy 1. stupně ZŠ o vzdělávání mimořádně nadaných žáků

Projekt OP VK spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky zve do Olomouce na workshop pro pedagogy 1. stupně ZŠ na téma „Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni ZŠ“ s náslechovou hodinou a prezentací metodických materiálů.

Předávání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského

U příležitosti nedožitých 121. narozenin prof. Jaroslava Heyrovského (*20.12.1890) se budou Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2011 udělovat dne 19.12.2011 v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze 8, Dolejškova ul.

Ministerstvo školství ocení mladé talenty

Dne 14. prosince 2011 se v Ballingově konferenčním sále Národní technické knihovny v Praze 6 uskuteční již tradiční setkání ministra školství se soutěžícími, které má být poděkováním za úspěšnou reprezentaci.

Studentská soutěž o nejzajímavější vesmírný experiment

YouTube, společnost Lenovo a společnost Space Adventures, ve spolupráci s kosmickými agenturami ESA, NASA a JAXA vyhlašují soutěž o nejzajímavější vesmírný experiment. Na mladé vítěze ve věku 14 až 18 roků čekají neobyčejné ceny. Vymyslete vesmírný vědecký experiment a video s jeho popisem nahrajte na YouTube. Pokud váš nápad vyhraje, bude...

Harmonogram soutěží pro školní rok 2012 - 2013

V souboru najdete přehled nejdůležitějších soutěží a postupových kol v kalendářním roce 2012. V harmonogramu jsou zaneseny opravy termínů BiO, které byly oznámeny 16.11.2011. Jedná se o změnu termínu konání okresního kola BiO kat. D, který je posunut na 10.4.2012 a změnu termínu u konání ústředního kola 23.-27.4.2012.   Harmonogram ve...

Seminář pro učitele a další nominátory o práci s nadanými žáky

Druhé setkání semináře pro učitele, který je zaměřen na získání informací o známých způsobech identifikace a rozvoje nadaných žáků a možnosti učit se ze zkušeností kolegů v semináři či hostů speciálně pozvaných do panelové diskuse se chystá 30.12.2011 na půdě ZŠ Karla Čapka v Praze 10.
Je zobrazeno 2 821 - 2 840 položek z celkového počtu 2 848.
Položek na stránku 20
  143