Aktuality

Přednáška pro studenty: Proč pět prstů? Genetická regulace vývoje končetin

Přijďte si poslechnout přednášku z cyklu Nebojte se vědy, která se koná 27. 9. 2012 ve 14 hod. v budově Akademie věd ČR, Praha 1.

2. dětská vědecká konference

Konference je určena pro děti ve věku 10 až 15 let. Akce se koná ve dnech 18. - 19. 10. 2012 v Praze na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Den T

Na akci „Den T“ prezentujete 1. 10. 2012 před odborníky svůj nápad i představu, jak a za kolik jej realizovat. Cílem akce je mj. motivovat a podporovat studenty k tvůrčí a vědecké kariéře, zapojit je do odborných týmů.

Dětská univerzita 2012/13 - přijímací řízení

Zábavnou formou hry na vysokoškolské studium budou děti moci "studovat" technické a přírodovědné obory s vazbou na výzkum a vývoj, probíhající na Technické univerzitě v Liberci.

Scientia Pragensis - Den vědy na pražských vysokých školách

Již 6. ročník akce Scientia Pragensis se bude konat v 23. listopadu 2012 opět v areálu VŠE v Praze.

Jaderné dny v Techmanii Plzeň

Techmania Science Center v Plzni připravila unikátní výstavu a celou řadu přednášek, jejichž cílem je zodpovědně bourat mýty a předsudky v oblastech výzkumu, vývoje, výroby, bezpečnosti a využití jádra v praxi. Až do 31. října 2012 na Vás čeká v Techmanii Science Centru v Plzni řada tematických exponátů, které jinde neuvidíte, ale setkáte se zde i se speciálními přenáškami, které Vám poutavou formou přednesou sami odborníci z daného oboru.

Týden vědy a techniky - největší vědecký festival v ČR proběhne v listopadu 2012

12. ročník festivalu Týden vědy a techniky se uskuteční ve dnech 1.–15. listopadu 2012 na mnoha místech ČR. Máte možnost navštívit přednášky, výstavy, exkurze, vědecké kavárny, promítání dokumentárních filmů, nahlédnout do vědeckých pracovišť, laboratoří a knihoven a poznat, jak se dělá věda.

Festival vědy s RWE v Brně

Festival zaměřený na popularizaci přírodních věd se uskuteční v Brně od 22. do 28. září 2012 a bude mít dva vrcholy - Den vědců 22. září a Noc vědců 28. září.

Evropská noc vědců 2012

28. září 2012 proběhne další ročník Evropské noci vědců. Noc plná experimentů a zábavy je celoevropská akce. Cílem je mj. bořit mýty o vědcích coby podivínech a představit je jako „obyčejné lidi“.

Propozice 15 soutěží garantovaných NIDM na šk. rok 2012-13

Aktuální propozice 15 soutěží vyhlášených MŠMT a garantovaných NIDM ve šk. rok 2012-13 najdete na: http://www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-prehlidky/propozice-soutezi-na-sk-rok-2012-13-upravene

Němčina pro bystré hlavy

Soutěž pro středoškoláky ve věku 15-18 let, kteří se učí němčinu jako druhý cizí jazyk a dosáhli úrovně A1-B1 a zároveň se zajímají o přírodní vědy a techniku.

Aktivita pro nadané žáky - Na fyziku v týmu (NAFTA)

Jedná se o týmovou vzdělávací a badatelskou aktivitu, která umožňuje žákům ponořit se do hloubky zkoumaných jevů z běžného života a pokusit se je fyzikálně vysvětlit. Aktivita je vhodná pro žáky SŠ.

Junior Science Café – setkání mladých fanoušků vědy a úspěšných vědců - nabídka přednášek

Junior Science Café je cyklus neformálních diskusních setkání vědců a mladých lidí ve věku zhruba 13–19 let. Zde najdete nabídku přednášek, které se uskuteční do konce r. 2012.

Kurz NÚV "Standard speciálně pedagogického vyšetření mimořádného nadání ve školském poradenském zařízení"

Kurz pořádaný NÚV v říjnu 2012 v Praze se týká problematiky nadaných - je určen pro odborné pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a speciální pedagogy

Vzdělávací programy NÚV z oblasti péče o nadané pro 1. pololetí školního roku 2012/13

Vzdělávací nabídka Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků pro učitele 1. stupně, ketří se zajímají o nadané.

Konzultační střediska SOČ nabízejí pomoc žákům a učitelům i v novém školním roce

Konzultační střediska SOČ poskytující odbornou podporu žákům a učitelům. Svoji činnost zahájila v lednu 2012 díky projektu Perun (Péče. Rozvoj a Uplatnění Nadání). V rámci projektu PERUN vznikají postupně Střediska Podpory Nadání (SPONY), která mají za úkol podporovat aktivity pro nadané žáky a jejich učitele ve vazbě na některou z technických či přírodovědných olympiád. Při Národním institutu dětí a mládeže MŠMT vznikla SPONA pro soutěž SOČ a konzultační střediska jsou...

Studentská konference "Vědění mladým"

Univerzita Pardubice ve spolupráci se studentským uskupením Universitas pořádá jednodenní studentskou konferenci , která se bude konat ve čtvrtek 15. listopadu 2012 v prostorách Univerzity Pardubice .  Konference je určena pro studenty středních škol, kteří se jí mohou účastnit buď aktivně a prezentovat výsledky své odborné práce, např. práci ze soutěže...

Seminář SOČ pro pedagogické pracovníky

Dovolujeme si Vás informovat o připravovaném semináři pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, kteří působí především v oblasti středního vzdělávání a věnují se (nebo se chtějí věnovat) aktivitám souvisejícím se soutěží Středoškolská odborná činnost. Mohou působit jako vedoucí prací, hodnotitelé, odborní konzultanti nebo organizátoři aktivit SOČ v přírodovědných, technických nebo humanitních oborech. Seminář pořádá Národní institut dětí a mládeže MŠMT ve...

Rozbíhá se nový ročník Logické olympiády - registrace soutěžících a škol do 30. 9. 2012

Jedná se o soutěž pořadanou sdružením Mensa ČR, která je zcela jiná než tradiční, vědomostně zaměřené soutěže a aktivity. Dává studentům příležitost seznámit se s neobvyklými úkoly, vyzkoušet své schopnosti a naučit se pracovat samostatně a kreativně. Od 1. srpna do 30. září 2012 probíhá registrace soutěžících a škol.

Nové vědecké stáže

Nabídka vědeckých stáží pro studenty středních a vysokoškolských škol.
Je zobrazeno 2 741 - 2 760 položek z celkového počtu 2 847.
Položek na stránku 20
  143