Aktuality

Ústřední kolo Soutěže v jazyce ruském 2013

Ve středu 10. dubna 2013 se konalo v Ruském středisku vědy a kultutry ústřední kolo soutěže v ruském jazyce. Do ústředního kola postupují vítězové krajských kol, letošního ročníku se zúčastnilo celkem 26 studentů ze středních škol z celé ČR, z toho 12 v kategorii SŠ I a 14 v kategorii SŠ II.

Ústřední kolo Soutěže v latině 2013

Ve čtvrtek 11. dubna 2013 změřili své síly v soutěži Certamen latinum nejlepší studenti latiny z České republiky.

Dobrovolnictví ve vzdělávání (nadaných)

Pracujete ve vaší organizaci s dobrovolníky a rádi byste více využili jejich potenciál? Rádi byste svým žákům zprostředkovali novinky z praxe? Chcete zapojit dobrovolníky do vaší činnosti?

Střediska podpory nadání vznikají v Plzni a Brně

V projektu Péče, rozvoj uplatnění nadání (PERUN) se formují další Střediska podpory nadání (SPONY).

Internetové technologie pro pedagogické pracovníky

Akademie CZ.NIC zve pedagogy a pedagožky vyučující IT předměty na gymnáziích, středních a vyšších odborných školách na jednodenní kurz Internetové technologie pro pedagogické pracovníky. Kurz se koná ve spolupráci s Jednotou školských informatiků a je akreditován v systému DVPP na MŠMT ČR. Podrobnosti naleznete v připojené pozvánce a programu akce na http://www.soc.cz/internetove-technologie-pro-pedagogicke-pracovniky

Přírodovědná soutěž pro středoškoláky - Řetězová reakce

Přírodovědná soutěž je věnována středoškolákům ve věku 14 -18 let. Jejich úlohou bude vytvořit tým a postavit stroj fungující na principu řetězové reakce. Registrace do soutěže je do 24.5.2013.

Zastoupení žen ve výzkumu je v EU stále nedostatečné

Ačkoliv se v Evropě procento žen ve výkumu zvyšuje, nedostatečné zastoupení žen věnujících se vědecké kariéře či oborům nadále přetrvává. Ženy tvoří pouze 33 % evropských výzkumníků, 20 % profesorů na plný úvazek a 15,5 % vedoucích pracovníků v institucích vysokoškolského vzdělávání.

Hledá se Nejlepší student

Hledá se nejlepší středoškolák. Kdo je NEJ žákem středních a vyšších odborných škol v České republice? A co vůbec dělá dobrého studenta? Zjistěme to v soutěži Nejlepší student. Klání bylo zahájeno 1. dubna 2013 a ukončeno bude 31. května 2013.

Vyhlášení dotačního programu MŠMT – Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 1. dubna 2013 dotační program pro podporu soutěží a přehlídek, které budou organizovány ve školním roce 2013/2014. Dotační program umožňuje organizátorům různých typů soutěží pořádaných v České republice požádat do 3. května 2013 o státní finanční podporu svých projektů.

Tematický víkend „Odhalená elektřina“ 6.-7.4. 2013 v Techmania Centru v Plzni

"Odhalená elektřina" o víkendu 6.- 7. 4.2013 nabízí řadu stanovišť, jednotlivých workshopů, kde si můžete spolu s odborníky hrát a objevovat. Můžete například popustit uzdu své fantazii a usměrnit střídavé napětí. Na vlastní oči uvidíte, jak elektromagnetické pole vtahuje konkrétní předměty – zjistěte, co mu (ne)odolá! Zkusíte kombinací různých kovů a elektrolytů vyrobit svoji vlastní elektrickou energii. Stanete se hybatelem robotovy ruky, pohrajete si s voltampéry…

Stipendijní kurz Edutainer Junior v Techmanii Plzeň

Zapojte se do kurzu Edutainer Junior, který je určen pro všechny, kteří mají zájem a potenciál trénovat se v oblasti komunikace vědy. Prostřednictvím interaktivních exponátů demonstrujících fyzikální, chemické či matematické jevy a v oblasti veřejného vystupování se naučíte, jak mluvit o vědě.

Objevitelský víkend - 6.-7.4.2013

Zajímá se Vaše dítě o témata a předměty, které se ve škole zatím neučí? Jste neustále pod palbou otázek jak, co, kdy, proč, kolik… a hledáte programy, víkendové akce a exkurze, které by alespoň částečně uspokojily Vaše zvědavce?

Pedagogická činnost s nadanými předškoláky - 5.4.2013 v Jičíně

Vzdělávací program, který je určen pedagogům MŠ, se zaměřuje na problematiku výchovy a vzdělávání nadaných dětí předškolního věku.

Jarní setkání rodin s nadanými dětmi – 5. - 7. 4. 2013

Centrum nadání ve spolupráci s Mensou ČR pořádá Jarní setkání rodin s nadanými dětmi 5.-7.4. 2013 v hotelu Podlesí, Svratka.

Dvacet let soutěže EXPO SCIENCE AMAVET - konference v Praze

Konference "Dvacet let soutěže EXPO SCIENCE AMAVET" se bude konat 25. - 26. 4. 2013 v Praze.

Nanotechnologie a nanomateriály pro 3. tisíciletí - přednáška v rámci Vědecké kavárničky v Liberci

První z cyklu pravidelných Vědeckých kavárniček v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci proběhne 15.4.2013. Prvním přednášejícím bude docent Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., vědecký ředitel Ústavu pro nanomateriály, nové technologie a inovace Technické univerzity v Liberci.

Putování za vědou a technikou - 13.4.2013 den otevřených dveří Technické univerzity v Liberci

13. dubna 2013 proběhne již tradiční Den otevřených dveří Technické univerzity v Liberci, který je určen široké veřejnosti včetně rodin s dětmi, studentům i zaměstnancům TUL. Proběhne opět formou putování po stanovištích, na kterých budou připraveny zábavné úkoly pro všechny věkové kategorie účastníků.

Prozkoumejte toxické látky v prostředí, zapište se na kurz v Brně

Otevřená věda a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity v Brně pořádají jednodenní kurzy Vědecké souvislosti environmentálních problémů určené pro studenty 3. ročníků středních škol. Termíny: 15.-17.4.2013.

Plzeňský kraj podpoří talenty také v roce 2013

Odborné kempy a kurzy v rámci projektu "Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji" proběhnou i v roce 2013. V letních měsících (červen až září 2013) se uskuteční odborné kempy přírodovědných, společenskovědních, jazykových, hudebních a řemeslných oborů.

Nadace EIT: inovativní řešení mladých lídrů pro Evropu

Mladí pracovníci, podnikatelé a studenti představili nápady na obchodní příležitosti v mnoha oblastech sahajících od zdravotní péče, přes výrobu energie až po informace o trhu. Program Nadace EIT zaměřený na mladé lídry má za cíl objevovat nové generace talentovaných podnikatelů, kteří mají potenciál podněcovat rozvoj udržitelných inovací v EU. Za tímto účelem nadace dává dohromady nejlepší evropské mozky v rámci programů pro mladé talenty.
Je zobrazeno 2 601 - 2 620 položek z celkového počtu 2 848.
Položek na stránku 20
  143