Aktuality

« Zpět

ŽIVÁK: Země v pohybu - program pro školy v iQLANDIA Liberec

iQLANDIA Liberec zve na program ze série  živých pořadů, který se věnuje pohybům Země a jejich důsledkům. Žáci si originálním způsobem upevní znalosti v mnoha tématech: pohyb sluneční soustavy v Galaxii, vznik sluneční soustavy, tvorba planet. 
Předměty: Přírodověda, Přírodopis, Zeměpis, Fyzika
Vhodné pro ročníky: 5. - 9. roč. ZŠ, 1. roč. SŠ

Během šedesáti minut odborný lektor spolu s žáky probere i rotaci Země a střídání dne a noci, vliv Měsíce na zemskou rotaci, oběh Země kolem Slunce a střídání ročních období, délku roku, zemskou osu, přísluní a odsluní, výstřednost oběžné dráhy, dráhu Slunce na obloze během roku, rovnodennost a slunovrat, polární den a noc aj.

Program je pro vyšší ročníky rozšířen o další oblasti: siderický den, úhlová a obvodová rychlost Země, odstředivé zrychlení, rovina ekliptiky, precese zemské osy.

V nabídce Planetária máme i další program.