Aktuality

« Zpět

Systematický úvod do problematiky nadání (se zaměřením na problematiku ZŠ a nižších ročníků gymnázií)

Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole. Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání ve škole obnáší, a navede je k vytváření systému péče o nadání ve vlastní škole. Účastníci budou systematicky a přehledově obeznámeni s tématy významu péče o nadání, identifikace nadání, vzdělávacích potřeb nadaných žáků, forem práce s nadanými žáky, formami nadání, institucemi, které se nadaným věnují a jejich nabídkou.

PaedDr. Jiří Rozehnal, Mgr. Dana Havlová
16.10.2018, 9:00  —  16.10.2018, 15:30
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) – krajské pracoviště Brno, Křížová 86/22, 603 00 Brno-střed

Na základě získaných poznatků mohou účastníci začít budovat ve své škole systém péče o nadání a plnit tak svou roli koordinátora péče o nadání. Následně se předpokládá, že účastníci svoje znalosti rozšíří v navazujících vzdělávacích programech.

Jedná se o úvodní kurz ze série kurzů určených pro školní koordinátory péče o nadání. Kurz může být inspirací pro všechny zájemce o péči o nadané. Doporučen je zejména učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, učitelům gymnázií, SOŠ a SOU.

Použité metody: Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace prezenční.

Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:

 • Význam rozvoje nadání a talentu pro společnost
 • Proč je důležité identifikovat a rozvíjet nadané děti.
 • Systém péče o nadané děti na škole.
 • Specifické vzdělávací potřeby nadaných (dále ND), nejčastější chyby.
 • Vliv ZŠ na rozvoj nadání.
 • Formy nadání a talentu.
 • Způsoby identifikace nadání.
 • Formy vzdělávání ND – speciální třída, skupina, integrovaný nadaný žák v běžné třídě.
 • Organizace, instituce a projekty zaměřené na ND.
 • Přehled soutěží a aktivit pro ND.
 • Odkazy na www stránky s tematikou rozvoje nadání.

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Lektoři: PaedDr. Jiří Rozehnal, Mgr. Dana Havlová

Organizační garant:

On-line přihláška:

Číslo programu: A19-51-22-182
Akreditace č.j.: MSMT-6516/2017-1-405

Zdroj:https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=1412