Aktuality

« Zpět

Studentské stáže vyvrcholily dvoudenní konferencí

Prezentace výsledků ročních stáží v Akademii věd ČR v pěti minutách před odbornou porotou a publikem vskutku nelehký úkol čekal středoškoláky, kteří letos absolvovali studentské stáže v Akademii věd ČR pod hlavičkou projektu Otevřená věda. V Praze se jich na dvoudenní Studentské vědecké konferenci sešlo více než 120.

Dvoudenní konference se uskutečnila v prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR od 22. do 23. listopadu 2018. Prezentace byly rozděleny dle oborů do tří bloků. Čtvrteční den patřil II. vědní oblasti, když se představili absolventi stáží v oboru biologie, chemie, lékařské vědy, biofyziky nebo zemědělství.

Páteční den sestával ze dvou bloků. Své celoroční snažení představili studenti stáží I. vědní oblasti, tedy fyziky, astronomie, matematiky, geografie, geologie nebo robotiky. Následovaly prezentace studentů humanitně zaměřených stáží – historie, dějin umění, filologie a sociologie.

Nelehká úloha poroty

Každý blok měl speciálně ustanovenou odbornou porotu, která studenty hodnotila a pokládala jim doplňující otázky.

„Vybrat vítěze bylo náročné, protože studenti byli poměrně vyrovnaní," prozrazuje Jan Šafanda z Geofyzikálního ústavu AV ČR, který předsedal porotě I. vědní oblasti. „Byli jsme překvapeni úrovní prezentací, a to jak jejich odbornou stránkou, tak i tím, jak studenti dokázali vystupovat. Některé příspěvky byly dobré, jiné horší, ale lepší tvořily většinu. Vítěze jsme vybírali více než půl hodiny," dodává Jan Šafanda.

„Konference mimo jiné ukázala atraktivnost vědních oborů pro mladé. Některé obory byly zastoupeny bohatě a zdá se, že po určitém výpadku se znovu začínají objevovat obětaví školitelé. U studentů je vidět vliv jejich školitelů, kteří jim dávají zajímavé podněty," podotýká porotce Radek Mikuláš z Geologického ústavu AV ČR.

Rovněž Patrik Zima z Ústavu termomechaniky AV ČR si pochvaluje, že mnozí školitelé dávají studentům během stáží prostor a oceňuje i jejich kreativitu.

 

Výsledky

II. vědní oblast:

1. místo - student: Hana Bernhardová

stáž: Diferenciační potenciál NG2 glií po ischemickém poškození mozku

lektor: Mgr. Ján Kriška

pracoviště: Ústav experimentální medicíny AV ČR

 2. místo - student: Jan Moravčík

stáž: Reakce sloučenin Co, Ni, Mo a W pro přípravu sulfidických katalyzátorů

lektor: Mgr. Luděk Kaluža, Ph.D.

pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

 3. místo - student: Lenka Sloupová

stáž: Testování nových markerů spermií pro cílenější diagnostiku jejich kvality

lektor: RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D.

Pracoviště: Biotechnologický ústav AV ČR

Zvláštní cenu poroty získala Alina Mamedova a celý tvůrčí tým připravované knihy.

 

 I. vědní oblast:

1. místo - student: Miroslav Lžičař

stáž: Koncepční návrh měřících zařízení pro kosmické mise

lektor: Ing. Jan Lukačevič

pracoviště: Ústav fyziky atmosféry AV ČR

 2. místo - student: Josef Kučera

stáž: Elektrony a fotony v polovodičových nanostrukturách

lektor: Ing. Jan Grym, Ph.D.

pracoviště: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR

 3. místo - student: Kamil Stehlíček, Štěpán Šmíd

stáž: Navigace mobilních robotů

lektor: Ing. Jiří Krejsa, Ph.D.

pracoviště: Ústav termomechaniky AV ČR

 

III. vědní oblast

1. místo - student: Martina Nguyen

stáž: Vícejazyčná výchova v jazykově smíšených rodinách v České republice

lektor: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.

pracoviště: Ústav pro jazyk český AV ČR

 2. místo - student: David Bor, Miloš Hrůza, Jakub Vlach

stáž: Po stopách počátků republiky

lektor: Mgr. Jan Kober, LL.M.

pracoviště: Ústav státu a práva AV ČR

 3. místo - student: Barbora Bečicová

stáž: Dějiny umění zblízka

lektor: Mgr. Kateřina Dolejší, Ph.D.

pracoviště: Ústav dějin umění AV ČR

 Cenu poroty získaly Klára Metge a Marie Pavlíčková za stáž Oidipús, Médeia, nebo radši Paflagón? Řecké drama na českých jevištích stále nové.


Studentské stáže

Nadchnout mladé lidi pro vědu a ukázat jim, na čem se v Akademii věd ČR v současnosti pracuje – takové jsou hlavní cíle stáží pro talentované středoškolské studenty, které Akademie věd ČR pořádá pod hlavičkou Otevřené vědy.  Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Cenu poroty získal Filip Novotný, který absolvoval stáž Práce s robotickým dalekohledem a fotometrická analýza pozorování.

Zdroj: http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Studentske-staze-vyvrcholily-dvoudenni-konferenci/