Aktuality

« Zpět

seminář praktické výuky - gymnázium J.V.Jirsíka

Dne 4.12. 2018 proběhl ve spolupráci s gymnáziem J.V.Jirsíka v Českých Budějovicích seminář Fyzika lidského těla. Zde si mohli žáci vyzkoušet různé pokusy např. oční klamy, pokusy se sluchem atd.

Cílem těchto seminářů je nadaným žákům ZŠ a jejich učitelům poskytnout možmost rozšířit běžnou školní aktivitu o nové poznatky v novém prostředí. U žáků ZŠ podpořit talent a chuť objevovat a motivovat je ke studiu. Aktivně zapojit i učitele, aby toto setkání mohli použít jako příklady dobré praxe a získané materiály použít ve své práci s nadanými dětmi.