Aktuality

« Zpět

Šablony pro SŠ, VOŠ, domovy mládeže a internáty

Byla vyhlášena druhá vlna šablon pro střední školy a vyšší oborné školy. Nově se mohou zapojit i domovy mládeže a internáty

Výzva Šablony pro SŠ a VOŠ II navazuje na aktivity první vlny stejnojmenné výzvy a umožní personální podporu škol prostřednictvím asistentů, psychologů nebo speciálních pedagogů, kariérových poradců či koordinátorů spolupráce škol a zaměstnavatelů. Důležitou oblastí podpory je kromě společného vzdělávání žáků také osobnostně profesní rozvoj pedagogů, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, využití cizích jazyků a informačních technologií ve výuce a v neposlední řadě také spolupráce škol s odborníky z praxe.

Šablony je možné využít na podporu nadání ve Vaší škole. 

Více informací může poskytnout krajský koordinátor pro MSK - Martina Jatzková, tel.: 770 106 778, jatzkova@nidv.cz