Aktuality

« Zpět

Logická olympiáda – nominační kola pro kategorii MŠ

Ve dnech 22.–28. října 2018 budou probíhat nominační kola Logické olympiády v kategorii MŠ (mateřské školy). V této kategorii probíhá soutěž jednokolově (pouze nominační kolo), výstupem bude pouze informace o umístění/pořadí. U vybraných okresů budou pro nejlepší z kategorie MŠ v daném okrese organizována partnerem soutěže prezenční okresní kola.

Pořadatelem Logické olympiády je Mensa České republiky.
22.10.2018  —  28.10.2018
on-line testy po celé ČR

V nominačním kole soutěžící vyplní krátký on-line test. Test trvá 20 minut.

Logická olympiáda je soutěž založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná se o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Bližší informace