Aktuality

« Zpět

Kulatý stůl k podpoře nadání v Královéhradeckém kraji - Trutnov 10. 12. 2018

Kulatý stůl k podpoře nadání v Královéhradeckém kraji je již tradiční příležitostí seznámit se s problematikou nadání a možnostmi podpory nadání, nadaných žáků a jejich učitelů. Setkání je určeno vyučujícím, zástupcům vedení škol, výchovným poradcům či koordinátorům podpory nadání na škole, tedy osobám, které mají péči o nadané žáky na škole ve své kompetenci.

Účastníci se dozvědí, jaká jsou specifika nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků, proč je potřebné věnovat péči jejich rozvoji, jak může tato péče vypadat v praxi, jak mohou na svém rozvoji pracovat studenti středních škol. Seznámí se s krajskou sítí podpory nadání a jejími možnostmi a aktivitami.

Kulatý stůl proběhne v pondělí 10. prosince od 12:45 na Základní škole v Trutnově, R. Frimla 816. Více informací a možnost přihlášení zde: 

https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/1426-kulaty-stul-podpora-nadani?search=L86-51-18-182&filter_finished=0&program_code=