Aktuality

« Zpět

Hodina moderní chemie

Projekt „Hodina moderní chemie" popularizuje chemii a moderní chemické obory, a tím se snaží přiblížit chemii studentům středních a základních škol. Zástupci VŠCHT Praha objasňují nejnovější trendy v chemii a především ukazují praktické aplikace chemie, bez kterých se neobejde náš každodenní život. Hodina je velmi interaktivní, probíhá formou dialogu s množstvím pokusů, které jsou předvedeny v průběhu hodiny.

 
Výklad je uzpůsoben délce běžné vyučovací hodiny.

→ Jak probíhá hodina moderní chemie

VŠCHT nabízí scénáře: 

 

Přednášky pro středoškoláky: (pro max. 25 žáků/hod.)

  • Co je dobré vědět o mléčných výrobcích a tucích? (90 min)
  • Telomery – naše buněčné hodiny aneb tajemství nesmrtelnosti (45 min)
  • Je to prosté, milý Watsone, aneb Strhující příběh DNA (45 min)
     

Podmínky:

Vždy pouze pro jednu třídu - třídy se nespojují!

Učitel zodpovídá za hodinu a chování žáků po čas výuky Hodin moderní chemie.
Studenti VŠCHT Praha nepřebírají zodpovědnost za studenty školy.
Je povinností učitele počítat s bezpečnostními riziky.
Vyučující po konci HMCH zašle elektronicky jmenný seznam studentů pro vznik databáze odučených studentů.
Pro HMCH VIII  je nutná dokonale zatemněná místnost! 


Pro školy zdarma!

Kontakt:

 

Garantka aktivity:
Ing. Dana Bílková

Mobil:     731 450 583

Tel.:         220 444 443
  https://www.vscht.cz/hmch                    út - čt

E-mail: hmch@vscht.cz

Zdroj: