Aktuality

« Zpět

Československá jaderná a částicová fyzika: mezi SÚJV a CERN

Jednodenní seminář o počátcích české a slovenské spolupráce se Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubně a Evropskou organizací pro jaderný výzkum v
Ženevě.

Místo konání: 
Praha
                                                                                                                   Datum konání: 23. října 2018 - 9:30                                                                 
Webové stránky akce: 
Zdroj: http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/1705