"ZA POZNÁNÍM, ZA OBCHODEM I ZA PRACÍ ANEB CESTY JAKO TEPNY CIVILIZACE." 

Propozice pro 48. ročník DĚO

Výsledková listina - vzor

Doporučená literatura

školní kolo: Učebnice dějepisu pro II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia od různých nakladatelství se schválenou doložkou MŠMT.

okresní kolo:  

LNĚNIČKOVÁ, J. České země v době baroka. 1994. Praha: Albatros. ISBN: 80-00-00066-0

  • kapitoly: Pouti a procesí (28-29), Lidé na cestách (62-63).

LNĚNIČKOVÁ, J. České země v době obrození. 1995. Praha: Albatros. ISBN: 80-00-00375-9

  • kapitoly: Po silnicích a kolejích (22-23), Ideál účelnosti (24-25).

EFMERTOVÁ, M., C. České země 1848-1918. 1995. Praha: Albatros. ISBN: 80-00-00323-6

  • kapitoly: Železniční tratě (42-43), Automobily a letadla (44-45).

                      + literatura předchozího kola                                                               

krajské kolo: JIRÁNEK T., LENDEROVÁ M., MACKOVÁ M. Z dějin české každodennosti. 2009. Praha: Karolinum. ISBN: 978-80-246-3510-1 a další nová vydání. Stránky v kapitolách dle vydání. 

  • kapitoly: Objev volného času (269-276), Cvičenci a sportsmeni (347-367), Cestování (368-387).

                   + literatura předchozích kol

ústřední kolo: HLAVAČKA M. Cestování v éře dostavníku. 1996. Praha: Argo. ISBN: 80-7203-015-9

                   + literatura předchozích kol

 

Letní dějepisný seminář je určený úspěšným řešitelům ústředního kola DĚO. Místem konání je Premonstrátský klášter Teplá u Mariánských Lázní ve dnech 5. - 11. srpna 2019.  Program LDS bude upřesněn do konce června 2019. Více se dočtete ZDE