Vzdělávací programy pro pedagogy v oblasti práce s nadáním

NIDV připravil širokou nabídku vzdělávacích programů pro pedagogy všech stupňů škol i pedagogy volného času. V katalogu na rok 2018 najdete anotace všech akreditovaných vzdělávacích programů. Na ty, které nejsou aktuálně vypsány v programové nabídce krajského pracoviště NIDV v Plzni , se můžete zapsat do "čekárny". Vyplněním poptávky můžete ovlivnit vypsání termínu Vámi vybraných vzdělávacích programů, o kterém Vás budeme informovat na Vámi zadaných kontaktech.


Pokud nenaleznete vhodnou aktivitu v nabídce níže, zkuste ještě celostátní nabídku aktivit.

Aktivity Plzeňský kraj

« Zpět

Excelence SŠ – Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018

Způsob podávání žádostí pro střední školy

Škola zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem podává žádost prostřednictvím kraje, do jehož působnosti náleží (Plzeňský kraj). Žádost školy musí být vygenerovaná a zaslaná na formuláři z elektronického systému http://excelence.msmt.cz/ a odpovídající obsahově Příloze č. 5 vyhlášení. Žádost musí být vyplněna a podepsána statutárním orgánem a odeslána v písemné formě na adresu příslušného kraje (Odbor školství mládeže a sportu KÚPK, Mgr. Ludmila Novotná, Škroupova 18, 306 13 Plzeň). Žádost školy musí být příslušnému kraji doručena do 19. října 2018. Kraj za školy zašle ministerstvu souhrnnou žádost do 29. října 2018. Církevní škola zasílá písemně žádost vygenerovanou z elektronického systému http://excelence.msmt.cz/ přímo ministerstvu nejpozději do 29. října 2018. Žádost bude řádně vyplněna a podepsána statutárním orgánem žadatele a na obálce bude uveden název příslušného programu (EXCELENCE SŠ 2018). Více informací o programu
na: http://www.msmt.cz/file/45154/.