Soutěž v jazyce anglickém

Konverzační soutěž v Aj se skládá z písemné a ústní části.

Písemná část:

  • poslech s porozuměním (na základě slyšeného textu splnit zadaný úkol; soutěžící slyší text vždy dvakrát), popř. lexikální text,
  • spelling
  • reading

Ústní část:

  • krátký úvod (představení);
  • úvaha na zadané téma - řešení situace (bez přípravy); hodnotí se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost,
  • diskutovaná témata týkající se současné situace v anglicky mluvících zemích.

Konverzační témata jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem. Podstatou soutěže není naučit se nazpaměť témata, nýbrž vyjádřit se jasně a srozumitelně k zadané problematice a být schopen obhájit svůj názor.

Ukázky úloh, konverzace z roku 2018

kategorie II. A

kategorie II. B

kategorie II. C

kategorie III. A

kategorie III. B


Minulé ročníky

Speaking kategorie III. B
Vzor úlohy pro kategorii III.B Speaking
Vzor úlohy Speaking pro kat. III.A
Vzorová úloha Speaking pro kategorii II.C
Vzorová úloha Speaking pro kat. II.B
Vzorová úloha Speaking pro kat. II.A

"Listening"

Vzorová úloha pro kategorii II.A zde
Vzorová úloha pro kategorii II.B zde
Vzorová úloha pro kategorii II.C zde
Vzorová úloha pro kategorii III.A zde
Vzorová úloha pro kategorii III.B zde