Webový obsah - zobrazení

NIDM v rámci projektu PERUN nabízí žákům středních škol příležitost zúčastnit se jedinečné vzdělávací aktivity.
Jedná se o Základní kurz robotiky - robot ASURO (online kurz s workshopem), který vyvrcholí exkurzí do high-tech institutu pro letectví a kosmonautiku DLR v Mnichově, Německu
(www.dlr.de).

Aktivita je vhodná pro žáky středních škol, kteří mají zájem o technické obory a rádi cvičí technické myšlení. V průběhu kurzu si žáci osvojí sestavování elektronických zařízení, zásady vývoje software, techniky návrhu autonomních řídicích algoritmů, programování v jazyce C a programování jednočipových mikropočítačů ATMEL.

Aktivita pro nadané žáky se skládá
1) z online kurzu s prezenčním workshopem, kde se žáci pod vedením zkušeného odborníka sestaví robota a naučí jej vykonávat zadané úlohy (konec února až červen);
2) ze čtyřdenní zahraniční exkurze do high-tech institutu pro letectví a kosmonautiku DLR v Mnichově, Německu (www.dlr.de) a řady zajímavých interaktivních science expozic - např. Deutsches Muzeum v Mnichově či Plzeňská Techmánie (začátek června).
 

Kurz je složen z několika moderovaných úloh. Jejich témata jsou zvolena tak, aby na sebe navazovala a postupně studentům rozšiřovala jejich dovednosti. Pokud student v dané oblasti nemá žádné nebo jen velmi malé zkušenosti, bude zpracování úloh znamenat velmi intenzivní osvojování nových znalostí. Abychom zmírnili studijní zátěž, připravili jsme balíček materiálů pro samostatnou předběžnou přípravu s možností kontaktovat lektora, kterou každý student může dle svého uvážení před zahájením kurzu podstoupit. V průběhu předběžné přípravy a vypracování úloh probíhá komunikace s lektorem, s koordinátorem a s ostatními studenty prostřednictvím online výukového prostředí.
Časová náročnost kurzu je závislá na úrovni zkušenosti žáků s programováním. Úlohy jsou zadávány na 14 dní.
Komunikační jazyk: čeština / angličtina
Z projektu jsou hrazeny náklady na tréninkovou destičku, skládačku robota a zahraniční exkurzi (cestovné, ubytování a stravné).

Podmínky účasti:
1) Bydliště mimo region hl.m.Prahy
2) Vysoká motivace a pracovní nasazení
3) Doložení nadání
- potvrzení od ped.-psych. poradny,
- nebo umístění jako úspěšný řešitel předmětové olympiády či soutěže,
- nebo aktivní účast v online nebo jiného vzdělávání pro nadané (např. Talnet),
- nebo autorství zajímavého projektu (např. SOČ)
- nebo doklad o spolupráci s odborníky z dalších institucí (VŠ, Av ČR apod.))

Nadání se doloží vyplněním formuláře a přiložením kopie dokumentu, dokládajícím splnění podmínky, např. kopií diplomu z fyzikální olympiády, potvrzením od vedoucího projektu (SOČ) atd. Formulář ke stažení zde.
Formulář se zašle naskenovaný až po vyplnění přihlášky jako odpověď na email potvrzující přijetí přihlášky do aktivity.

Počet míst v kurzu je omezen na 17 žáků. Počet míst na zahraniční exkurzí je omezen na 15 žáků.
Kritériem výběru bude zejména motivace žáka k účasti, doložení nadání a aktivní účast v online kurzu, tj. úplnost a kvalita vypracovaných úloh.


 

Klíčové termíny - harmonogram:
Uzávěrka přihlášek: 15. 2. 2012
Zahájení online kurzu - přípravná část: 20. 2. 2012
Zahájení online kurzu - zadání úlohy: 15. 3. 2012
Společný workshop 15. 4. 2012
Exkurze do DLR v Mnichově 3. - 6. 6. 2012
Zakončení online kurzu 20. 6. 2012

PŘIHLÁŠKA
 

KONTAKTY:

Světla Vitingerová, Monika Lokajíčková