V této rubrice zveřejňujeme seznamy knih, které pojednávají o nadání, nadaných a o práci s nimi, případně mohou být zajímavé pro zvídavé a talentované děti. Dále zde můžete využít elektronické zdroje v plné textové verzi, které se jmenovaných témat týkají.

Tyto seznamy je nutno brát jako přehledové. Redakce nemůže a ani nechce knihy ani další zdroje jakkoli recenzovat či klasifikovat. Je tedy na čtenáři, aby si sám dle svého kritického uvažování vybral a případně zkonfrontoval s dalšími informacemi na www.talentovani.cz či na jiných portálech.