Soutěž v programování

Soutěž je určena žákům základních a středních škol. Soutěžní kategorie respektují věk soutěžících, kategorie mládež je určena pro žáky středních škol, kategorie žáci pro žáky základních škol a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Obě věkové kategorie jsou hodnoceny samostatně.  Úlohy do krajského a ústředního kola zpracovává ústřední porota a zadání úloh je jednotné pro celou ČR.  

Soutěž v programování je jednou  z nejstarších programátorských soutěží v ČR. Soutěžní kategorie a termíny naleznete v propozicích soutěže, zájemci o soutěž se mohou přihlásit buď přímo u krajských garantů soutěže adresář naleznete na stránce Kontakty nebo u svého učitele informatiky.

Další infromace můžete též nalézt na stránkách Stanice techniků Vyšehrad (STV), které slouží jako archiv soutěže.