Školy zaměřené na práci s nadanými dětmi

Školy spolupracující s Mensou

Školy spolupracující s Mensou (http://deti.mensa.cz/index.php?pg=spolupracujici-skoly)(otevře nové okno)

Titul „škola spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR základním a středním školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi. Konkrétní podmínky, které musí škola splňovat, aby získala status „školy spolupracující s Mensou“ a přehled škol najdete na: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=spolupracujici-skoly