Školy zaměřené na práci s nadanými dětmi

ZŠ a MŠ Josefa Gočára, Tylovo nábř., Hradec Králové

ZŠ a MŠ Josefa Gočára, Tylovo nábř., Hradec Králové (http://www.zstnhk.cz/gocar/skolni-vzdelavaci-program-ii/charakteristika-skolni-vzdelavaci-program-ii/pece/talentovani-zaci/)(otevře nové okno)

Jednou z priorit školy je rozvoj matematického a logického myšlení. Za tímto účelem škola aktivně spolupracuje s dětskou Mensou ČR. Škola se přihlásila do celostátního projektu Matematika s chutí, který podporuje výuku matematiky zábavnou formou. Výuka cizích jazyků probíhá na škole od 1. do 9. ročníku. Výuka některých předmětů v anglickém jazyce od první třídy. Se schválením MŠMT vyučujeme v anglickém jazyce jako jedna z mála základních škol v České republice v 1. a 2. ročníku dvě hodiny týdně matematiku, výtvarnou výchovu a pracovní vyučování. Ve 3. – 5. ročníku probíhá v anglickém jazyce výuka výtvarné výchovy a pracovního vyučování. Trend vyučovat anglicky i mimo hodiny anglického jazyka pokračuje i na 2. stupni, kdy je v 6. a 7. ročníku vyučována metodou Clil - část hodiny česky, část anglicky - občanská výchova.