Projekty pro nadané

Obsah s Cílová skupina první stupeň .

Jak na společné vzdělávání II ?

Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás pozvali na 2. ročník veletrhu   „ Jak na společné vzdělávání II ?"    Datum konání :...

DĚTSKÁ UNIVERZITA při Technické univerzitě v Liberci

Již šestým rokem nabízíme bystrým a talentovaným žákům základních a středních škol možnost vyzkoušet si zábavnou formou studium na vysoké škole, seznámit se s vysokoškolským prostředím,...

Projekt "Jdeme svou cestou - podpora a rozvoj potenciálu nadaných dětí"

Tento projekt, který podporuje studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, navazuje na realizovaný projekt vzniku první základní školy pro nadané děti a nadané děti se specifickými potřebami a...

Projekt´Šachy do škol

Do projektu se můžou kromě základních škol zapojit i střední školy a domy dětí a mládeže (či střediska volného času). V případě DDM (SVČ) se jedná o ta zařízení, pod kterými některé školy...

Rozvoj kompetencí nadaných žáků, projekt ZŠ Komenského Karlovy Vary (2009-2011)

Cílem projektu bylo vytvoření kvalitního vzdělávacího prostředí s uplatněním a zlepšením organizačních forem, podporující rovný přístup ke vzdělávání. Projekt se zaměil na propagaci problematiky...

Rovné příležitosti pro každého, šance pro všechny - projekt ZŠ Povážská, Strakonice (2009-2012)

Jedná se o projekt vytvořený pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především pro žáky mimořádně nadané. Cílem projektu je včasnou diagnostikou pomoci těmto žákům a jejich rodičům...

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, projekt FZŠ, Hálkova 4, Olomouc (2010-2012)

Cílem projektu bylo zvýšení úrovně vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni základní školy. Projekt reagoval na aktuálně nedostačující situaci ve vzdělávání mimořádně nadaných dětí. Během 20...

Nadání - brána k úspěchu

Projekt se zaměřuje na nadané děti v organizacích zájmového vzdělávání.

STARTTECH začni s technikou

Projekt zaměřený na podporu a motivaci žáků základních a středních škol k jejich budoucímu zapojení do výzkumu a vývoje v technických oborech

Vyhledávání talentů pro konkurenceschopnost a práce s nimi, projekt PřF UP Olomouc (2009-2012)

Cílem projektu bylo vyhledávání skrytých talentů mezi dětmi, žáky a studenty ve věku od 3 do 18 let. Na základě didaktických testů, které tvořil realizační tým, byla vyčleněna cílová skupina 200...