Poradna - profily expertů

PaedDr. Eva Schneiderová,

pracovala jako vedoucí Talentcentra Národního institutu dětí a mládeže, na katedře českého jazyka Pedagogické fakulty UK a vyučovala češtinu na víceletém gymnáziu. Dlouholetá organizátorka Olympiády v českém jazyce a literární soutěže pro děti a mládež. Působí jako lektorka kurzů pro učitele češtiny.

 

 

Mgr. Jana Besperátová,

pracuje jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně v Praze, kde řeší problematiku diagnostiky mimořádného nadání a dvojí výjimečnosti, metodicky podporuje učitele nadaných žáků, pracuje s třídními kolektivy a poskytuje psychoterapeutickou pomoc dětem i rodičům. Několik let byla krajskou koordinátorkou péče o mimořádně nadané děti pro Prahu. Absolvovala studium psychologie na Fakultě sociálních studií MU v Brně, sérii akreditovaných vzdělávacích kurzů na IPPP ČR v oblasti péče o nadané a systematický psychoterapeutický výcvik. Ráda zodpoví Vaše dotazy týkající se psychologické a pedagogické diagnostiky mimořádného nadání, výchovného poradenství pro rodiče nadaných dětí (nerovnoměrný vývoj, osobnostní a emoční obtíže, obtíže v kolektivu vrstevníků) a poradenství v oblasti vzdělávání a aktivit pro nadané děti.

 

PaedDr. Dagmar Borovičková,

mnoho let působí jako psycholog v pedagogicko-psychologické poradně. Kromě vzdělání v oblasti psychologie (FF UK Praha a sebezkušenostní výcvik SUR) má velmi blízko k učitelům. Dlouhodobě pracuje jako psycholog přímo na základní škole a kromě toho vystudovala také učitelský obor – speciální pedagogika. Může poradit v oblasti výchovy a vzdělávání nadaných žáků, pomůže vyřešit problémy nejrůznějšího druhu jak rodičům, tak učitelům, ale i samotným žákům, kteří se na ni obrátí.

 

Mgr. Lenka Kvěchová,

několik let působila jako učitelka na ZŠ Hanspaulka a na gymnáziu Buďánka zřízeném Menzou ČR, zaměřeném na nadané žáky. V současné době se věnuje práci se skupinou a třídními kolektivy v Centru sociální služeb a vede pohybové skupiny dospělých s psychózou v PL Bohnice. Vystudovala učitelský obor český jazyk – výtvarná výchova na ZČU v Plzni a obor psychologie na UK v Praze. V současné době prochází psychoterapeutickým výcvikem pro  skupinovou integrativní psychoterapii. Poradí v oblasti vzdělávání nadaných žáků, práce s třídním kolektivem a možnými problémy spojenými s přítomností nadaného žáka ve třídě. Ráda předá zkušenosti s výukou a tvorbou úloh pro nadané studenty a pomůže vyřešit potíže ve výchově a vzdělávání.

 

Mgr. Jan Vodička

vystudoval Západočeskou univerzitu, obor učitelství fyzika – základy techniky, poté učil na základní škole a později na Osmiletém gymnáziu Buďánka (dnešní Mensa gymnázium), nakonec zakotvil v Talentcentru Národního institutu dětí a mládeže. Lze jej označit  za duchovního otec projektu Talnet – on-line vzdělávání pro nadané v přírodních vědách. Je velkým příznivcem deskových her, založil a již 6 let organizuje Mistrovství České republiky v deskových hrách, je rovněž autor projektu Most přes generace, který zprostředkovává kontakt mezi dětmi z dětských domovů a starými lidmi z domů pro seniory. Sám je rovněž autorem řady deskových her (např. Mágové z Hexanu, Neseto, Piráti, Aport...), pár nápadů má ještě doma v šuplíku a spoustu v hlavě.