Nabídka portálu pro rodiče

Ať již máte o nadání svých dětí jasno, anebo si jím nejste jisti, na portálu najdete především informace o nadání a práci s ním, kalendáře aktivit pro děti a mládež, možnost poradit se se zkušenými pedagogy či psychology.

Aktivity pro nadané i zájemce o obor nejrůznějšího druhu - mimoškolní kroužek, prázdninovou letní školu, soutěže apod, najdete v rubrice Aktivity.

Školy, které se speciálně věnují nadaným, můžete vyhledat v rubrice Školy pod volbou PSystém podpory nadání.

Další možnosti podpory naleznete též v Projektech pro nadané nebo v Organizacích, které se nadáním z nějakého hlediska zabývají.

Stipendia a ocenění Vám pomohou najít, kam se obrátit pokud chcete své dítě podporovat při studiu, nebo jej odměnit za výborné výsledky.

Literaturu pro své nadané dítě či pro sebe si můžete nechat doporučit v rubrice Knihy pod volbou Zdroje

Odborné články, studentské práce, legislativu, populární články a další informace k tématu nadání shromažďujeme v rubrice Články převzaté a Odkazy.

Odborný časopis k tématu - Svět nadání, který je prvním u nás vycházejícím periodikem týkajícím se nadání a nadaných.

Konzultace s pedagogy a psychology k diagnostice, rozvoji, podpoře nadání, ale také třeba poradit se, jaké hry jsou pro nadané nejvhodnější můžete v Poradně.

Pokud Vám na stránkách něco chybí, nebo chcete vyjádřit svůj názor, kontaktujte nás přes rubriku Kontakty.

Leták ke stažení v pdf.

Výběr obsahu pro rodiče

Jak na společné vzdělávání II ?

Vážené dámy,

vážení pánové,

rádi bychom Vás pozvali na 2. ročník veletrhu Jak na společné vzdělávání II ?" 

 

Datum konání :             6. listopadu 2018 (úterý)

Čas konání :                   9.00-18.00hod.

Místo konání :               Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem-centrum, vchod z Brněnské ulice

Pořadatelé :                   Ústecký kraj, MAS Labské skály z.s., SK Parta Litoměřice z.s. a Speciální ZŠ a Praktická škola Ústí nad Labem

 

Smyslem veletrhu je předat nové či rozšiřující informace z oblasti společného vzdělávání, věnovat se výkaznictví podpůrných opatřeních (výkaz R 44) , obohatit o nové zkušenosti, trendy či příklady dobré praxe z jiných školských zařízení a s učebními, kompenzačními pomůckami, které jsou na trhu k dostání.

Akce je určena ředitelům, učitelům, odborným pracovníkům i široké veřejnosti z celého Ústeckého kraje, tak aby jim usnadnila vzdělávání a začleňování dětí, žáků a studentů s handicapem do běžného vzdělávacího proudu v MŠ, ZŠ a SŠ a zároveň zmínila i tematiku nadaných žáků.

Odborná veřejnost bude seznámena s tématikou současného dění v oblasti společného vzdělávání formou seminářů a modelových situací.

Pro návštěvníky veletrhu bude dále připravena široká nabídka z řad vystavovatelů (nakladatelství, NNO, sdružení atd.), které se této problematice přímo věnují. Na stáncích i v rámci krátkého prezentačního vstupu budou seznamovat se svou činností a s praktickou ukázkou využití, ovládání nabízených aplikací a učebních pomůcek.

 

Akce proběhne pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka.

                                                                                                                                                                

Těšit se můžete na semináře níže uvedené :

Prostory Císařského sálu (kapacita 120 osob) :

-          Novela a aplikace vyhlášky č.27/2016 – PhDr. Jana Zapletalová10.00-11.30 hod., určeno pro ředitele a jejich zástupce

-          Vykazování podpůrných opatření (výkaz R 44) – Ing. Jaromír Nebřenský, 11.40-13.00 hod., určeno pro ředitele a osoby pověřené vykazováním

-          Podpůrná opatření 1. stupně - jak, proč a kam se zvrtla ? – Mgr. Michaela Veselá13.30-15. hod., určeno pro ředitele a jejich zástupce, učitele

-          Hodnotové vzdělávání – Mgr. Dana Hádková, 15.30-16.30 hod., určeno pro ředitele a jejich zástupce, učitele

Přednášková místnost (kapacita 50 osob) :

-          Silní rodiče a silné děti – Mgr. Veronika Dembická a Mgr. Petra Janatová, 13.20-15.00 hod., určeno pro rodiče

-          Komunikace žáka s Aspergerovým syndromem – PAS – Mgr. Bc. Martina Brhelová a Mgr. Lukáš Prostřední,15.30-16.30 hod., určeno pro odbornou veřejnost

-          Metodiky práce pro učitele žáků s PAS – Mgr. Bc. Martina Brhelová a Mgr. Lukáš Prostřední, 16.40-17.40 hod., určeno pro učitele

 

Přísálí (kapacita 20 osob):

-          Mýty o zraku a jejich náprava – Mgr. Nikola Aková, 17.00-18.00 hod., určeno pro odbornou veřejnost a rodiče

 

Informace o akci jsou uveřejněny na stránkách Odboru školství, mládeže a tělovýchovy vč. přihlašovacího formuláře a stránkách Regionální stále konference :

https://www.kr-ustecky.cz/veletrh-jak-na-spolecne-vzdelavani-ii/d-1728746/p1=204461

 

http://rskuk.cz/vzdelavani-veda-a-vyzkum/veletrh-jak-na-spolecne-vzdelavani-ii-21

 

Veletrh je během dne volně přístupný bez nutnosti přihlašování a vstupné zdarma, na výše uvedené semináře je však nutná registrace.

 

Pozvánka:

Katalog vystavovatelů:

Program: