Právní a strategické dokumenty

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období 2009 – 2013

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období 2009 – 2013 ke stažení na:  http://www.msmt.cz/file/25953

Koncepce vychází ze zásad inkluzivního vzdělávání, respektuje některá specifika pro práci s nadanými žáky, která vyžadují vysokou míru kreativity a didaktických schopností pedagogů.

Česká republika se přiklání k integračnímu modelu vzdělávání nadaných a současně umožňuje akceleraci ve vzdělávání (předčasný nástup do školy, přeskakování ročníků) i vznik speciálních skupin v rámci školy, které umožňují postupovat ve výuce rychleji s prvky obohacování učiva a spolupráce s dalšími stupni vzdělávání.

Podpora nadaných žáků ve vzdělávání si vyžaduje spolupráci všech školských subjektů státních i nestátních neziskových organizací (dále jen NNO), resp. maximálně možné propojení stávajících aktivit těchto subjektů do funkčního systému.