Kontakty - Praha

Koordinátor podpory nadání pro Prahu:

PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.

borovicka@nidv.cz

777 472 447

 

Členové Pražské Krajské koordinační skupiny:

 

PhDr. Pavla Picková - psycholožka

Krajský koordinátor péče o nadané

ppickova@ppppraha.cz

 

PaedDr. Šárka Kučerová – speciální pedagožka

Krajský koordinátor péče o nadané

poradna.smetanka@seznam.cz

 

Mgr. Václav Brdek

Krajský metodik péče o nadané

vaclav.brdek@mensagymnazium.cz

 

Mgr. Hana Šinská

Školní inspektorka, ČŠI Praha

hana.sinska@csicr.cz

 

Ing. Jakub Pechlát

RIS 3 manažer

pechlat@ipr.praha.eu