Podpora školám a organizacím pracujícím s nadáním

Zveřejněna výzva k Šablonám II.

Na stránkách MŠMT vyšla výzva k Šablonám II, naleznete ji zde. Je určena MŠ, ZŠ, ŠK/ŠD, SVČ a ZUŠ a výrazně akceptuje problematiku rozvoje nadání ve škole či ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání. Nově je v personální podpoře zavedena pozice Kariérového poradce na ZŠ a SVČ, která má ve své náplni také podchycenu problematiku podpory a rozvoje nadání. Současně jsou mezi podporovanými aktivitami mimo rozličných forem osobnostního a odborného vzdělávání pedagogů také rozvojové aktivity na podporu ICT ve výuce, nových metod vzdělávání, projektové výuky i zapojení odborníků z praxe či osvětovou činnost a spolupráci s rodiči. Věříme, že tuto významnou podporu školy i školská zařízení využijí.

Mgr. Irena Hošková

Náměstkyně sekce profesního rozvoje a kariéry

 

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.