Podpora školám a organizacím pracujícím s nadáním

Supporting Gifted Children for the Future (Podporujeme nadané děti pro budoucnost)

Projekt Mensy ČR zaměřený na rozšíření povědomí o problematice nadání na základních školách v ČR má za cíl zvýšit počet identifikovaných nadaných žáků. Vychází z předpokladu, že nerozvíjené nadání obvykle znamená ztrátu nejen pro jedince, ale i celou společnost.

V rámci projektu se má uskutečnit přibližně 150 seminářů po celé ČR. Tyto semináře jsou realizovány ve spolupráci s městskými úřady jednotlivých měst a jsou určeny ředitelům a zástupcům ředitelů základních škol. Semináře poskytnou komplexní úvod do problematiky nadání společně s přehledem specifických potřeb nadaných žáků, vhodných metod práce s nadanými, legislativních možností a omezení, zdrojů dalších materiálů a možností odborné pomoci.

Projekt bezprostředně navazuje na Kurz pro školní koordinátory péče o nadání a je propojen se Systémem podpory nadání koordinovaným NIDV MŠMT.

Kompletní informace včetně programů plánovaných seminářů naleznete na http://deti.mensa.cz/index.php?pg=home--vzdelavani-ucitelu--supporting-gifted-children-for-the-future

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.