Podpora školám a organizacím pracujícím s nadáním

Postup SVČ při ověření nadání a opatření pro práci s nadaným žákem

Se spuštěním Společného vzdělávání vzniká školám a školským zařízením možnost získat podporu nejen pro práci s dětmi a žáky s handicapem, ale také s dětmi a žáky nadanými a mimořádně nadanými. Shrnujeme postup pro SVČ, pokud se v řadách jeho klientů objeví žák  u kterého lze předpokládat nadání.

Nejprve by měl ředitel SVČ upozornit rodiče žáka (který se jeví, že by měl mít podpůrná opatření) na to, aby navštívili poté co se předem objednají) školské poradenské zařízení (ŠPZ: Poradna nebo Centrum).

Při procesu ve ŠPZ musí rodič sdělit, že zpracované a vydané Doporučení se musí poslat do dotyčného SVČ, případně musí rodič upozornit i na skutečnosti, které souvisejí i se vzděláváním jeho dítěte ve škole. Ideální postup by byl, aby daná zařízení (škola + školní družina (ŠD) + konkrétní SVČ o sobě věděla a postupovala jednotně v nejlepším zájmu dítěte).  

Pokud jsou zařízení (např. ZŠ a ŠD jedna právnická osoba – pak se posílá Doporučení škole a ta by měla předat relevantní informace i do družiny.

Pokud jsou tato zařízení (ŠD, ŠK, DM nebo SVČ) samostatné právnické osoby a rodič je uvede ve ŠPZ, dostávají automaticky Doporučení od ŠPZ (každé zařízení samostatně).

Ředitel SVČ pak vyplňuej výkaz Z15-01, bod III.  přesně podle toho, jaká podpůrná opatření jsou uvedena v Doporučení - podle jednotlivých kódů, které ředitel uvede do výkazu. Další údaje vč. finanční podpory se automaticky načtou.

Personální zajištění souvisí s určitými stupni podpůrných opatření a pokud ŠPZ uzná, že jsou personální podpory potřebná a nezbytná, bude to zase uvedeno v Doporučení ze ŠPZ.

 

K problematice lze nalézt rozsáhlé materiály na webu MŠMT

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.