Podpora školám a organizacím pracujícím s nadáním

Podpora nadaných ve vyhlášených výzvách OP VVV

Výzva s názvem: Implementace krajských akčních plánů I

Oprávněnými žadateli jsou kraje, které budou spolupracovat i s ostatními aktéry ve vzdělávání na území daného kraje. Projekty slouží k naplňování schváleného krajského akčního plánu. Výzva nabízí aktivity, které cílí na nadané a mimořádně nadané děti a žáky, a to zejména podporou pedagogických pracovníků.

Více informací se dozvíte na níže uvedeném odkazu:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-034-implementace-krajskych-akcnich-planu-i-2

 

Výzva s názvem: Budování kapacit pro rozvoj škol II

Tato výzva umožňuje vytvářet v různých oblastech vzdělávací programy, které budou propojovat formální a neformální vzdělávání (aktivita č. 4). Programy mohou být uzpůsobeny i pro nadané děti a žáky, kteří by se vzdělávali společně s ostatními. V  aktivitě je zahrnuto i téma, které cílí na podporu práce s nadanými: „Rozvoj talentu dětí a žáků v rámci formálního, zájmového a neformálního vzdělávání, podpora dlouhodobé a systematické práce s talentovanými dětmi a mládeží."

Více informací se dozvíte na níže uvedeném odkazu:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.