Podpora školám a organizacím pracujícím s nadáním

Aktuální změny metodiky k podpůrným opatřením pro nadané

Publikujeme finální změněnou podobu metodiky k podpůrným opatřením z odpovídající vyhlášky a pokyny k úvodu této metodiky, která vyjímá z podpůrných opatření pro nadané žáky pedagogickou intervenci a mimo dvojí výjimečnost  také jakoukoli jinou personální podporu.

Metodika byla upravena dle stanoviska legislativního odboru MŠMT v  lednu 2018.

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.