Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Obsah s Kraj Plzeňský .

Centrum robotiky

      Identifikační údaje kontaktní osoba: Mgr. Martina Kupilíková telefon:   725 885 503 email: ...

Dům dětí a mládeže Rokycany Čechova

Dům dětí a mládeže Rokycany Čechova 1155 337 01 Rokycany IČ: 47694921    www.ddmrokycany.cz   Kontaktní osoba: Mgr. Martina Beranová 371 722 618, 702 879...

Herní klub Albert

  Cílová skupina : děti, studenti, zájemci z řad nadaných a mimořádně nadaných dětí a studentů Datum konání : herní odpoledne se konají pravidelně (2x měsíčně) ve středu...

NÚV, sekce pedagogicko-psychologického poradenství

Identifikační údaje kontaktní osoba: Světlana Durmeková telefon:   283 881 250 email: svetlana.durmekova@nuv.cz www.nuv.cz adresa: Novoborská...

Pedagogicko- psychologická poradna Plzeň, Částkova 78 32600 Plzeň

Kontaktní osoba: Mgr. Václav Svoboda 377468167 vaclav.svoboda@pepor-plzen.cz Cílové skupiny aktivit pro podporu nadání: děti, žáci a studenti /od 5 let, po dobu studia, MŠ, ZŠ,...

Pedagogicko- psychologická poradna Plzeň, Částkova 78 32600 Plzeň

Kontaktní osoba: Mgr. Václav Svoboda 377468167  vaclav.svoboda@pepor-plzen.cz Cílové skupiny aktivit pro podporu nadání: děti, žáci a studenti /od 5 let, po dobu studia,...

SVČ Radovánek

Identifikační údaje kontaktní osoba:  Bc. Eva Tischlerová telefon:   737215121 email:  tischlerova@radovanek.cz www.radovanek.cz adresa:  Pallova...

Talnet

Identifikační údaje kontaktní osoba: Vojtěch Tutr telefon:   777 526 649 email: tutr@nidv.cz www.talnet.cz adresa: Talentcentrum NIDV, Senovážné nám. 25,...

AKADEMIE NADÁNÍ Prostor pro setkávání výjimečných dětí a jejich rodin

Akademie nadání, o. s. vznikla r. 2009 jako zastřešující organizace spojující rodiče a odborníky, kteří žijí a pracují s „handicapem“ nadání. Jejím cílem je zajistit nadaným dětem a jejich rodinám...

Asociace malých debrujárů České republiky

Asociace sdružuje místní kluby, které dětem a mladým se zájmem o vědu, techniku a ekologii, pomáhají objevovat zákonitosti světa kolem nás. Využívají zejména zábavné pokusy s jednoduchými...

Asociace středoškolských klubů České republiky

Věnuje se rozvoji odborných aktivit mládeže ve věku od 13 do 26 let, výchově a vyhledávání mladých talentů a realizaci dalších společenských a zájmových aktivit na středních školách. Organizuje...

Mensa ČR

Národní odbočka organizace sdružující lidi s hodnotou IQ odpovídající horním dvěma procentům populace. V ČR je to hodnota 130 a vyšší. Cílem Mensy je využití ingeligence ve prospěch lidstva.

Národní ústav pro vzdělávání

Sekce "nadání a nadaní" informuje o legislativě, diagnostice a charakteristikách nadání, vzdělávání nadaných, volnočasových aktivitách pro nadané, výzkumné zprávy o nadaných a další informace....

Společnost pro talent a nadání (ECHA ČR)

Společnost pořádá odborně zaměřené konference i prakticky orientované kluby rodičů. Stránky obsahují aktuality z dění v oblasti péče o nadané, tipy na zajímavé knihy, články a odkazy na volnočasové...