Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Cílem Sdružení je podpora talentované mládeže České republiky. Tento cíl je naplňován především podporou Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Jedná se o podporu pří pořádání krajských kol SOČ a...

Společnost pro talent a nadání (ECHA ČR)

Společnost pořádá odborně zaměřené konference i prakticky orientované kluby rodičů. Stránky obsahují aktuality z dění v oblasti péče o nadané, tipy na zajímavé knihy, články a odkazy na volnočasové...

Stanice techniků Vyšehrad

Organizuje kroužky, kluby, soutěže v přírodovědních a technických oborech.

Věda nás baví

VĚDA NÁS BAVÍ je nezisková organizace, která pořádá kroužky pro děti a seznamuje tak žáky s vědními obory jako je chemie, fyzika, biologie, vědy o Zemi, kosmické vědy a aplikované vědy. To vše...

Vzdělávací centrum Turnov

Obecně prospěšná organizace je krom jiného řešitelem projektů zaměřených na práci s nadanými žáky.
Je zobrazeno 61 - 65 položek z celkového počtu 65.
Položek na stránku 20
  4