Organizace pracující s nadanými či pedagogy

http://www.alternator.cz/ - webový odkaz na zajímavé ekotechnické centrum ALTERNÁTOR v Třebíči

Science centrum, neboli vědecké centrum, je interaktivní vzdělávací instituce, v níž mají návštěvníci možnost na vlastní oči vidět a na vlastní kůži zažít experimenty s rozličnými přírodními jevy.

Na rozdíl od běžných muzeí je to místo, kde dotýkat se exponátů je „přísně přikázáno". Vždyť jak skrze vědu a techniku lépe pochopit fungování okolního světa, než praktickým experimentováním?

Nabízíme Vám programy v expozicích ekotechnického centra ALTERNÁTOR. Zaměření odpovídá
názvům expozic - Plnou parou vpřed, Energie a náš svět a Boty a ponožky.
Dále máte možnost vybrat si z několika set programů na ojedinělém 3D projekčním zařízení
„Věda na kouli".
Vaše škola také získá originální soubor pracovních listů, se kterými mohou učitelé pracovat
i ve vyučovacích hodinách.

Nabídka programů pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a dále pro SŠ.

Pro pedagogy nabízíme i programy v rámci DVPP.

 

Všechny expozice v Alternátoru byly připraveny s primárním cílením na školní výukové exkurze. 

Na obsahu a pojetí jsme při přípravách i samotné realizaci spolupracovali s týmem pedagogů a odborníků ve vzdělávání. Díky tomu Vám můžeme nabídnout smysluplně strávený čas s Vaší třídou, kdy žáci a studenti zažijí spoustu zábavy a zážitků a "jen tak mimochodem" vstřebají mnoho užitečného a uceleného, co pro ně máte připravené ve svých výukových materiálech.

Abychom pro Vás, pedagogy, ještě více zkomfortnili návštěvu Alternátoru, připravili jsme pro Vás balíky pracovních listů, které Vám prakticky poslouží nejen při návštěvě centra, ale také po návratu zpět do školních lavic, kde budete moci dále navázat v hodinách fyziky, zeměpisu, přírodopisu, biologie a environmentální výchovy. 

Tyto jsou rozděleny do jednotlivých věkových kategorií a budou Vám k dispozici ihned po Vašem příjezdu.

V případě, že byste si přáli se s nimi seznámit již předem, rádi Vám je zašleme elektronicky na základě Vašeho požadavku.

Těšíme se na spolupráci při "škole hrou" v Alternátoru.