Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Dům dětí a mládeže Rokycany Čechova

Dům dětí a mládeže Rokycany Čechova 1155 337 01 Rokycany IČ: 47694921 

 

www.ddmrokycany.cz

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Martina Beranová 371 722 618, 702 879 876 ddmrokycany@seznam.cz, martinatecka@seznam.cz

Cílové skupiny aktivit pro podporu nadání:

děti předškolního věku - FIE BASIC děti mladšího školního věku - FIE BASIC, FIE STANDARD děti staršího školního věku - FIE STANDARD studenti - FIE STANDARD, DofE (14 -25 let)

Typy aktivit či služby, které organizace poskytuje v rámci podpory nadání:

Program Instrumentálního obohacování - FIE BASIC, FIE STANDARD (rozvoj kognitivních funkcí, upevňování sebevědomí, schopnost vyslechnout a akceptovat jiný názor a obhajovat (obhájit) si svůj, rozvoj řeči a schopnosti argumentovat, podpora vnitřní motivace, atd. Program DofE - mezinárodní cena vévody z Edinburgu - podpora zodpovědnosti a samostatnosti, seberozvoj