Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Centrum podpory talentů Náchod (CPTN) při SVČ Déčko Náchod

Centrum se zaměřuje na podporu nadaných dětí a mládeže od 13 do 19 let, zejména v technických a přírodovědných oborech. Centrum pořádá setkání nadaných žáků s odborníky, zajišťuje konzultace k volbě studijních oborů či témat vlastních odborných prací. Nabízí exkurze a letní soustředění, organizuje workshopy k odborným tématům či podzimní přehlídku prezentací odborné činnosti žáků. Pracovníci centra se zaměřují též na podporu mimořádně nadaných při překonávání specifických životních překážek a znevýhodnění.

https://www.facebook.com/TalentiNachod/