Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.

Účast v soutěži je dobrovolná. Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozpětí - gramatika do 60 minut, sloh do 60 minut, utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže, úkoly by měly být řešeny anonymně (tj. pod přiděleným číslem).

Na odborném zajištění se podílí vybraní jazykoví odborníci, experti z vysokých škol a dalších specializovaných pracovišť, kteří vytváří další zázemí pro odbornou obec češtinářů i širší kulturní veřejnost:

OČJ je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. OČJ je postupovou soutěží, skládá se z několika soutěžních kol (školní, okresní, krajské a ústřední). Soutěž se člení podle kategorií:

  •  I.  kategoriepro 8.-9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  •  II. kategoriepro 1.-4. ročníky SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Propozice pro 45. ročník OČJ

Výsledková listina - vzor

Anketa

Vážení učitelé českého jazyka,                                                                                       obracím se na Vás jménem Ústřední komise Olympiády v českém jazyce s žádostí o přispění nápadem či námětem, jenž by se podle Vašeho mínění mohl stát vhodným podkladem pro zadání úkolu soutěže. Za Vaše podněty a návrhy předem děkujeme. Jana Janoušková - tajemnice soutěže. Vložit námět

     

Účast českých škol v zahraničí - 45. ročníku OČJ  2018/2019 se účastní studenti z francouzského gymnázia Lycée Carnot v Dijonu, žáci z České školy Kubík ve Frankfurtu n. Mohanem a České školy bez hranic Paříž, Sofie a Rhein-Main.                                                                                                                                                                         Velkým přínosem setkání žáků z Čech a ze zahraničí je propagování, šíření a udržení českého jazyka a kultury za hranicemi ČR.  Značný význam má sdílení životních i studijních zkušeností a setkání mladých lidí stejného oborového zaměření. Žáci z českých škol v zahraničí mají možnost zjist vlastní jazykovou vybavenost a schopnosti. Účast v ústředním kole je pak odměnou za snahu a motivací k dalšímu studiu.  Zároveň též dokladem o tom, že si ceníme úsilí ředitelů a pedagogů o vzdělávání českých žáků dlouhodobě pobývajících v zahraničí i jejich rodinných příslušníků za podporu v tomto procesu.

OCJ propozice pro ČŠvZ 2018-19. pdf