Právní a strategické dokumenty celostátní

Tematická zpráva-společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu zaměřenou na společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017. Shrnutí - Společné vzdělávání ve školním roce 2016 - 2017 Plné znění...

Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků - tematická zpráva ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků v předškolním,...

Vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Plný text vyhlášky včetně příloh ke stažení K tématu Společného vzdělávání lze pokládat dotazy prostřednictvím formuláře na stránkách MŠMT

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020

Dokument ke stažení na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/file/34259/ Podle Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie 2020) směřuje...

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období 2009 – 2013

Koncepce vychází ze zásad inkluzivního vzdělávání, respektuje některá specifika pro práci s nadanými žáky, která vyžadují vysokou míru kreativity a didaktických schopností pedagogů.

Deklarace práv nadaných dětí

Deklarace práv nadaných dětí v systému vzdělávání podle NAGC - National Association for Gifted Children.

VYHLÁŠKA 116/2011 Sb., ze dne 15. dubna 2011

VYHLÁŠKA 116/2011 Sb. se týká poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských.

Umí školy pracovat s nadanými žáky? - tematická zpráva České školní inspekce

Česká školní inspekce získala při plnění hlavních úkolů inspekční činnosti ve šk.roce 2007/2008 mj. i množství údajů vypovídajících o práci škol s nadanými žáky. Zde najdete 1. souhrnnou informaci...

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 V koncepci se dozvíte spoustu zajímavých informací,...

VYHLÁŠKA č. 147/2011 Sb. ze dne 25. května 2011

VYHLÁŠKA č. 147/2011 Sb. ze dne 25. května 2011 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.