Články původní

O tom, co je nadání a kdo je nadaný nepanuje naprostá shoda ani mezi lidmi, kteří se těmito tématy zabývají celý život. I v obvyklém vnímání těchto pojmů se můžeme setkat s přístupy od talentu coby projevené naprosté výjimečnosti až po názor, že každý má nějaký talent a záleží na jeho rozvoji. V této rubrice přinášíme pohled redakce a spolupracujících odborníků na tuto problematiku. Zároveň vyzýváme čtenářskou obec k zapojení do diskuze  zasláním vlastního textu či názoru.

Dále v této rubrice uvádíme rozhovory se zajímavými osobnostmi, které se zabývají nadáním a nadanými, nebo s nimi prakticky pracují, případně s takovými žáky a mladými lidmi, jež bychom za nadané mohli označit. Dále články představující zajímavé iniciativy a instituce se vztahem k nadání a nadaným.

Nejlepší zážitek není jen jeden

Rozhovor s Robertem Jonathanem Šimonem, věrným účastníkem programu Talnet

Robert Jonathan Šimon je studentem 1. ročníku Fakulty elektrotechnické ČVUT v oboru Otevřená informatika. Zároveň je také lektorem v Intellectu, kurzu 3D tiskárny v Talnetu a v minulosti byl garantem IT sekce na Expedici Martagon 2014. V posledním roce zastupuje ČR v Youth Platform of the European Talent Support Network jako člen Youth Council. Mimo jiné se účastnil prvního ročníku projektu T-Studia a ve svém volném čase se věnuje programování, pionýru a dobrovolnictví v AFS.

Roberte, jsi stálým účastníkem různých akcí Talnetu. Jak dlouho již v něm tedy jsi a jak ses o něm dozvěděl?

V Talnetu jsem již 7. rokem a dozvěděl jsem se o něm přes mého bratra, který byl před 11 lety také jeho členem. Právě on mi poté, co jsem na to měl již věk, Talnet doporučil a mně se zde začalo líbit. Zůstal jsem tak dále v Talnetu a stal se pravidelným účastníkem soustředění a kurzů.

 

Robert na letním soustředění Talnetu v roce 2016

Mohl bys zkusit čtenářům přiblížit, jak probíhá studium v Talnetu a jak celkově takový typický „Talnetí rok" vypadá?

Studium v Talnetu probíhá celé online a většina kurzů je rozdělena do dvou bloků, a to podzim/zima a jaro/léto. Každý tento blok má 6 lekcí, kde se student naučí věci, které se v rámci běžné výuky na střední škole nevyučují, a kurz dává také často mnohem větší nadhled na danou problematiku. Zároveň se student může naučit i něco netradičního nebo z trochu jiného úhlu pohledu. Také vždy 2x do roka jsou exkurze do různých laboratoří, které jsou ale zároveň netradiční a dají vám hodně zajímavý pohled do dané problematiky. Velmi užitečné je, že si danou věc také sami vyzkoušíte. Završením Talneťáckého roku je Expedice, odehrávající se na konci srpna, kde vybraní Talneťáci vedou výzkumnou skupinu badatelů tvořenou dalšími účastníky Talnetu.

Letní soustředění 2014

Je potřeba se obávat například obtížnosti úkolů nebo problémů s jejich splněním?

Celé prostředí v Talnetu je velice přátelské a zároveň i osobní, není tedy vůbec čeho se bát. Instruktorovi stačí případně napsat a on vám velice rád s čímkoliv pomůže či poradí. Zároveň také často vycházejí vstříc i v momentech, kdy je těžší období ve škole, například konec pololetí, a je tak i problém vše včas stíhat. V tomto případě tedy také stačí instruktorovi pouze napsat a domluvit se s ním na pozdějším odevzdání úkolů.

T-exkurze v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů v Olomouci

O jaké kurzy ses Ty sám nejvíce zajímal a které pro Tebe byly nejvíce přínosné?

Asi nejvíce mi dal kurz Nad vědou v dějinách I, II, III, a IV, jelikož tento kurz vás naučí, jak být garantem, jak se dívat na jeden problém z několika různých úhlů pohledu a neomezovat se pouze na rozhledy ve svém vlastním oboru. Zároveň mě naučil, jak vést skupinu – svůj výzkum na expedici, a myslím si, že vám to dodá spoustu zkušeností, které se vám budou v následujícím profesním životě hodit. Nevím, jestli se tyto zkušenosti v tomto věku dají někde jinde získat.

Fotografie ze setkání s prof. Jaroslavem Flegrem v rámci kurzu NVD III a IV

Také mi byl velmi užitečný kurz 3D tiskárny, kde jsem se následně stal lektorem. V rámci něj jsme si spolu s kolegy sestavili na prezenčních setkáních 3D tiskárnu a momentálně se s ní učíme pracovat. Myslím, že na málokteré střední je tato možnost.

O čem tento kurz tedy je?

Kurz Nad vědou v dějinách I a II vás připraví na pozici garanta na T-expedici, tedy vytvořit si vlastní badatelský záměr, následně ho obhájit před odbornou porotou a ve výsledku svůj výzkum v rámci T-expedice uskutečnit. Po ní zároveň také tyto výsledky zpracovat s možností publikace. Například z minulých let se nám podařilo předat některé výsledky organizacím věnujícím se danému problému na mezinárodní úrovni, které je pak pro své účely nadále využily.  

Předávání osvědčení za kurz NVD I a II na T-expedici Radnice

Kdybys měl popsat nejlepší zážitek z Talnetu, jaký by to byl?

Jeden nejlepší zážitek neexistuje, jelikož není pouze jeden. Všechny prezenční aktivity, ať už se jedná o soustředění, které se koná třikrát ročně, nebo různé exkurze či T-expedice, jsou svým způsobem nezapomenutelné. Jeden z důvodu je asi ten, že ve škole mají spolužáci například často poněkud odlišné zájmy, kdežto v Talnetu jsou všichni tolerantní a můžete se tu s nimi bavit o čemkoliv, všichni jsou v tomto směru hodně otevření diskusi na jakékoliv, třeba i trochu komplikované, téma a nikdy jsem na žádném soustředění nezažil nudu. Všichni studenti i instruktoři jsou velmi přátelští, a to jak v rámci společného hraní večerních her přes různý odborný program až po výlety po okolí. Zároveň časová dotace, kterou obětujete například na hraní deskových her, je čistě na vás. Zároveň zde ale existuje pravidlo: pokud nechceš spát, umožni alespoň případně spát těm, kteří o to stojí. Obecně zážitky s Talneťáky jsou hodně odlišné od klasických zážitků například se spolužáky.

Zimní soustředění 2016 Dolní Morava

Dal Ti Talnet například něco i do Tvého budoucího profesního života?

Talnet mi dal asi v největší míře dvě hlavní věci, přičemž spolu zároveň obě souvisí. Jednou z těchto věcí je právě pozice garanta na T-expedici a projití celou tou přípravou, která tomu předcházela. Dále jsem byl také díky Talnetu nominován jako zástupce České republiky do Youth Platform of the European Talent Support Network a následně jsem byl zvolen jako člen Youth Council do konce roku 2016.

Členové české skupiny Youth Platform of the ETSN

Zde bych zároveň také trošku odbočil, což trochu souvisí i s minulou otázkou. Talnet mi dal spoustu skvělých přátel, na které se můžu kdykoliv spolehnout a bavit se s nimi o čemkoliv.

Jako student v maturitním ročníku ses účastnil také T-studia. Co Ti dal například tento projekt a proč bys ho třeba i doporučil ostatním studentům?

Mně osobně byl tento projekt velmi nápomocný a zároveň je mi líto, že jsem se mohl z důvodu maturity účastnit pouze polovinu roku. T-studium mi poskytlo velice důležité zkušenosti se životem vysokoškoláka a také cenné znalosti v tomto oboru.

Jaké jsou Tvoje další plány do budoucna? Jelikož jsi již odmaturoval, plánuješ se do Talnetu ještě někdy později vrátit?

Vrátit se do Talnetu neplánuji, jelikož nemám ani v plánu ho opustit. Talnetu chci svým způsobem i částečně vrátit to, co mi dal. Následně do budoucna bych si chtěl založit nějakou firmu v IT oboru.

Roberte, děkuji Ti za rozhovor a přeji hodně úspěchu ve Tvém dalším studiu!