Literární soutěž Náš svět

Soutěž dětského literárního projevu "Náš svět" není tematicky omezena. Zúčastnit se jí mohou všechny děti z České republiky od 6 do 15 let.

Jednotlivci se svými literárními pracemi, kolektivy s výsledky slovesných a literárních her, školními časopisy, ukázkami ze svých kronik a dalšími kolekcemi prací zaznamenanými písemně, případně (v elektronické podobě) i zvukem a obrazem.

Soutěž je jednokolová a pořádá se každoročně. Jedná se o korespondenční soutěž, ve které soutěží:

a) jednotlivci ve 3 kategoriích podle věku:

  •  kategorie I. 6 – 11 let (1. - 5. třída);
  •  kategorie II. 12 – 13 let (6. - 7. třída);
  •  kategorie III. 14 – 15 let (8. - 9. třída);

b) kolektivy.

Každý příspěvek musí být původní prací.

Propozice na školní rok 2018/2019

Kontakt

Národní institut pro další vzdělávání
Talentcentrum
Senovážné nám. 25
Praha 1
Mgr. Barbora Šteflová
steflova@nidv.cz