Literární, historická a fotografická soutěž Daniel

Národní institut pro další vzdělávání pořádá ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem Židovského muzea v Praze a Památníkem Terezín literární, historickou a fotografickou soutěž DANIEL.

Soutěž byla založena v roce 2004 a je věnována holocaustu a jeho reflexi, rasovým problémům v dnešní době a problematice soužití různých etnik v České republice. Smyslem soutěže je přilákat mladé lidi k tématům holocaust, multikulturalita, xenofobie tak, aby se sami zamysleli a dokázali si na ně vytvořit vlastní názor. 

Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích literárních, historických a fotografie a je jednokolová - čili vítěz nikam nepostupuje. I. kategorie soutěže je určena pro 8.-9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, II. kategorie pro 1. – 4. ročníky SŠ.

Propozice soutěže na školní rok 2018/2019