Síť podpory nadání Vysočina

Krajská síť podpory nadání Kraje Vysočina

Jejím úkolem je sdružovat subjekty v kraji, které se zabývají odhalováním, rozvojem, podporou a uplatněním nadání dětí a žáků.

Je založena Krajská koordinační skupina (KKS), která monitoruje aktéry, dává podněty k činnostem,

hledá příležitosti k propagaci. KKS pro podporu nadání je volné uskupení subjektů relevantních k podpoře nadání v kraji.

KKS má 13 členů, je složena ze zástupců z Krajského úřadu Kraje Vysočina, PPP Třebíč, Gymnázia Jihlava, Gymnázia havlíčkův Brod, DDM Jihlava, Hospodářské komory Jihlava, ZŠ Demlova Jihlava, MŠ Mozaika Jihlava, ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, ČŠI a NIDV.

—KKS má za úkol vytvářet prostředí, ve kterém dojde k maximálnímu rozvoji a plnému využití všech žáků.
—KKS má za úkol seznámit mezi sebou ty, kteří aktivity poskytují, ty kteří je žádají a ty, kteří rozhodují o politikách a strategiích.
—KKS má za úkol vytvářet krajskou síť podpory nadání.
—KKS má za úkol připravovat kulaté stoly v krajích.
—KKS má formulovat poznatky z krajů a přenášet je na úroveň celostátní.
—KKS má identifikovat slabá místa v kraji/systému a navrhovat řešení problému.

Do Sítě podpory nadání jsou na základě registračního formuláře postupně registrovány:

- ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

- ORGANIZACE PRACUJÍCÍ S NADANÝMI ČI PEDAGOGY

KSPN sdružuje subjekty, které jsou relevantní pro oblast podpory nadání, které zejména již nějak s nadanými pracují
Cílem KSPN je aktéry mezi sebou seznámit
Cílem KSPN je aktéry představit těm, kteří poptávají služby, event. další veřejnosti
Cílem KSPN je aktéry představit autorům politik a strategií, podnikatelům a zaměstnavatelům
Cílem KSPN je aktéry představit oborovým expertům z různých pracovišť (typicky vědeckých ústavů)
Cílem vytváření KSPN je zajistit přenos informací od KKS k subjektům KSPN a přispět tak ke konečné saturaci potřeb
 
 
 

Další subjekty podporující nadání v kraji

Akademie CZ.NIC nabízí i v tomto školním roce kurzy a přednášky pro školy a učitele

Vzdělávací centrum Akademie CZ.NIC nabízí i v tomto školním roce kurzy a přednášky pro školy a učitele. Vybrané kurzy disponují také akreditací MŠMT v rámci programu dalšího vzdělávání ...

Ekotechnické centrum Alternátor

Identifikační údaje kontaktní osoba: Martina Patáková telefon:   724 567 958 email: info@alternator.cz www.alternator.cz adresa: Tomáše Bati 1083, Třebíč...

Talnet

Identifikační údaje kontaktní osoba: Vojtěch Tutr telefon:   777 526 649 email: tutr@nidv.cz www.talnet.cz adresa: Talentcentrum NIDV, Senovážné nám. 25,...

Podpora talentovaných žáků na gymnáziu s technickým zaměřením

Projekt řešil problém s tím, jak zaujmout děti školního věku základních škol a gymnázia a jak je přimět k tomu, aby projevili zájem o technické obory, a ještě se dozvěděli i něco z historie. V...

Supporting Gifted Children for the Future (Podporujeme nadané děti pro budoucnost)

Projekt Mensy ČR zaměřený na rozšíření povědomí o problematice nadání na základních školách v ČR má za cíl zvýšit počet identifikovaných nadaných žáků. Vychází z předpokladu, že n erozvíjené...

Katolické gymnázium Třebíč

Identifikační údaje kontaktní osoba:  Mgr. Martin Bohuslav telefon:  608 060 904 email:  mbohuslav@kgtrebic.cz http://www.kgtrebic.cz/ adresa:...

Základní škola Jihlava

Základní škola Seifertova, Jihlava Seifertova 5 Wohlhöfner Zdeněk, Mgr. 605 238 823 Individuální podpora v rámci výuky, kroužek Bystrá hlavička www.seifertova.cz

Pedagogicko-psychlogická poradna Třebíč

Pedagogicko-psychlogická poradna Třebíč Veselý Miroslav, Mgr. 568 845 814,  732 560 440 ppptr.vesely@volny.cz

Katolické gymnázium Třebíč

Katolické gymnázium Třebíč Otmarova 22 Martin Bohuslav, Mgr. 608 060 904, mbohuslav@kgtrebic.cz Antonín Zelený, Mgr. 777 346, azeleny@kgtrebic.cz Aktivity, které pořádáme: ...

Katolické gymnázium Třebíč

Aktivity, které pořádáme: Recitační soutěž a olympiáda z ČJ – nižší i vyšší gymnázium (od tercie) – školní kola Pythagoriada – prima až tercie – školní kola Matematická...

Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč

Identifikační údaje kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Veselý telefon:   568 845 814 email: ppptr.vesely@volny.cz www.ppptrebic.cz adresa: Vltavínská 1346,...

Gymnázium Havlíčkův Brod

Identifikační údaje kontaktní osoba:  PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. telefon:   569 669 330 email:  bouchal@ghb.cz www.ghb.cz adresa:  Štáflova...

Krajský šachový svaz Vysočina

Identifikační údaje kontaktní osoba:  Mgr. Eva Kořínková telefon:   774 445 556 email:  evakorinkova@seznam.cz www.kssv.cz adresa:  Rošického...

Chaloupky o.p.s.

Identifikační údaje kontaktní osoba:  Martin Kříž telefon:   775740221 email:  martin.kriz@chaloupky.cz www.chaloupky.cz   adresa:...

Gymnázium Jihlava

Identifikační údaje kontaktní osoba: Mgr. Pavel Suk telefon: 567 579 745 email: pavelsuk@gymnaziumjihlava.cz www.gymnaziumjihlava.cz adresa: Erbenova 22,...

NÚV, sekce pedagogicko-psychologického poradenství

Identifikační údaje kontaktní osoba: Světlana Durmeková telefon:   283 881 250 email: svetlana.durmekova@nuv.cz www.nuv.cz adresa: Novoborská...

DDM Telč

Identifikační údaje kontaktní osoba:  Mgr. Luboš Janovský telefon:  605052564 email:  ddmtelcreditel@seznam.cz www.ddmtelc.cz adresa:  nám....

Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace

Identifikační údaje kontaktní osoba:  Mgr. Pavla Jarošová telefon:  567 573 777 email:  jarosova@zoojihlava.cz www.zoojihlava.cz adresa:...

http://www.alternator.cz/ - webový odkaz na zajímavé ekotechnické centrum ALTERNÁTOR v Třebíči

Science centrum, neboli vědecké centrum, je interaktivní vzdělávací instituce, v níž mají návštěvníci možnost na vlastní oči vidět a na vlastní kůži zažít experimenty s rozličnými přírodními...
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 26.
Položek na stránku 20
  2