Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020

MŠMT přijalo zásadní dokument zaměřený na oblast podpory rozvoje nadání dětí, žáků a studentů Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020. K dokumentu budeme postupně zveřejňovat komentáře a stanoviska z řad autorů podkladů i odborné veřejnosti.

Text Koncepce včetně příloh ve formátu pdf si můžete stáhnout zde .