Knihy k tematice nadání

Obsah s Publikace pro rodiče .

Zaměřeno na talenty aneb Nadání má každý, Vladimír Dočkal

Odpovědi na otázky související s nadáním řeší v knize autor, dlouholetý vědecký pracovník Výzkumného ústavu dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě, který se dlouhodobě zabývá...

Zábavné učení – Logicky myslet

Zábavné učení – Logicky myslet Chcete rychle a efektivně připravit vaše dítě do školy? Pomůže vám s tím tato knížka, která patří do série knih – Zábavné učení. Každá z těchto knížek...

Volnočasové aktivity pro nadané a talentované u nás a ve světě, Joan Freeman, Jitka Fořtíková (editor části o ČR)

Publikace se zabývá podporou a analýzou aktivit pro nadané a talentované děti a mládež, zaměřuje se též na nabídku služeb na poli volného času a mimoškolních aktivit.

Vaše chytré dítě - 16 tajemství, jak podpořit a rozvíjet nadané děti

Máte chytré dítě, a chcete dále rozvíjet jeho potenciál? Hravou formou vám v tom může pomoci tato kniha určená pro rodiče a výchovné poradce.

Talent nerozhoduje, Colvin Geoff

Vědecké výzkumy ale nepotvrzují domněnku, že zvláštní přirozený talent je podmínkou úspěchu.

Talent a nadání – Jejich rozvoj ve volném čase, Jitka Fořtíková

Publikace je určena vedoucím skupin mládeže, učitelům a pedagogům, kteří pracují s talentovanými dětmi a mládeží. Můžete zde najít přehled nejnovějších vědeckých poznatků z oblasti nadání.

Stravitelná věda - vše co jste kdy potřebovali vědět o vědě, podané v malých, snadno stravitelných porcích

Stravitelná věda je plná zajímavých, kontroverzních, poutavých a praktických vysvětlení nejdůležitějších témat dnešní vědy. Představuje je srozumitelně, bez zbytečných podrobností, abyste je...

Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií, Šárka Portešová

Přehledová monografie je zaměřena na psychologická specifika mimořádně rozumově nadaných žáků, jejichž schopnosti jsou často skryty v důsledku existence souběžné specifické vývojové poruchy učení,...

Šeherezádiny hádanky a další podivuhodné úkoly, Smullyan Raymond

Celkem je v knize uvedeno 225 hádanek různé úrovně obtížnosti, všechny ale rozvíjejí logické myšlení, někdy vyžadují trochu matematiky, vždy ale postřeh a vtip.

Rozumově nadané děti s dyslexií, Šárka Portešová

Cílem knihy je seznámit čtenáře s problematikou psychologie a pedagogiky rozumově nadaných dětí se specifickými poruchami učení, zejména s dyslexií. Autorka vysvětluje, jak tyto děti rozpoznat,...

Odvaha k nadání, Erika Landau

Umět talent rozpoznat a úspěšně a smysluplně jej rozvinout, vyžaduje citlivý přístup. Především od jeho nejbližšího okolí, tj. zejména rodiny a učitelů.

Nadané dítě, Franz J. Mönks

Vzdělávání a výchova nadaných dětí zatím v přípravě našich učitelů i psychologů chybí. Ojedinělá publikace z pera univerzitního profesora dětské psychologie a publicistky poskytuje kvalitní rady...

Nadané dítě a rozvoj jeho schopností, Václav a Jitka Fořtíkovi

K charakteristickým vlastnostem mimořádně nadaných dětí patří zvídavost a silná vnitřní motivace k činnosti, kterou si dítě samo zvolilo, touha po nezávislosti, menší potřeba spánku. Častá je i...

Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie, Jolana Laznibatová (nové vydání)

Kniha poskytuje základní informace, potřebné zejména pro učitele a psychology, pracující s nadanými, ač je určena především odborníkům, poskytuje cenné a srozumitelné informace i rodičům mimořádně...

Každý je na něco chytrý, T. Armstrong

Být inteligentní znamená víc než jenom dostávat ve škole dobré známky, řešit rychle matematické úlohy a naučit se nazpaměť co nejvíc faktů. Znamená to víc než mít jen vysoké IQ. Kniha pomáhá dětem...

Jak rozvíjet nadání vašich dětí, J. R. Cambell

Úspěch vašeho dítěte začíná vašimi očekáváními. Kniha se věnuje významu a rolím rodičovského vlivu – kdy je rozumné užití tlaku, jak stanovit pravidla, jak dětem pomáhat.

Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí, N. Laniado

Publikace je praktickým a užitečným průvodcem a rádcem pro rodiče. 7 způsobů rozvoje inteligence; Jak podněcovat děti k rozvoji schopností; Umění tvarovat dětskou inteligenci; Inteligentním se...

Jak mít úspěšné dítě, Paul Tough

Proč jsou odhodlání, zvědavost a vytrvalost důležitější než inteligence? Kniha je zásadním příspěvkem do debaty, jak by mělo současné vzdělávání dětí vypadat, a ocení ji jak rodičové a pedagogové,...

Hry pro rozvoj dětského mozku, Pam Schiller

Mozkovou kapacitu dítěte mohou rodiče posilovat pomocí nejrůznějších aktivit, které přispívají k vytváření a dobrému fungování husté sítě nervových spojení. Nejde zdaleka jen o...
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 50.
Položek na stránku 20
  3