Knihy k tematice nadání

Vzdělávání nadaných žáků, O. Šimoník

Tato kolektivní monografie je rozdělena do 14 hlavních kapitol. Zabývá se např. přístupy k nadaným žákům v současné škole, nadanými a mimořádně pokročilými žáky v cizojazyčném vzdělávání, nápadnými výkonovými rozpory při řešení matematických úloh u nadaného žáka se souběžnou dyslexií, sportovními talenty ve škole, podporou nadání dítěte v předškolním věku atd.

Šimoník, O.: Vzdělávání nadaných žáků.Masarykova univerzita, Brno 2010

(ISBN 978-80-210-5349-6)