Knihy k tematice nadání

Vidím svět i z druhé strany - Mimořádné schopnosti leváků, Hermann Josef Zoche

Zoche, Hermann J.: Vidím svět i z druhé strany  - Mimořádné schopnosti leváků. Nakladatelství Ikar, Praha 2006, 160 s.

Náš svět je bezpochyby orientován na praváky a na leváky se ještě i dnes pohlíží jako na nevýznamnou menšinu společnosti. Ve skutečnosti leváci představují mnohem větší část populace, než se lidé domnívají - téměř 50 %, přičemž jejich život provází jedna překážka za druhou. Rozmanité talenty a nadání leváků tak zůstávají často nepovšimnuty a opomenuty.

http://www.knihcentrum.cz/vidim-svet-i-z-druhe-strany/d-14922/