Články převzaté

Vyhláška č. 55/2005 sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání