Články převzaté

Mýtus: Nadaní tvoří zcela homogenní skupinu a nadání se vlivem časi ani zkušenosti nemění

Neexistuje rozmanitější skupina mladých lidí, než právě ona různorodá skupina označovaná jako nadané děti a adolescenti. Nejenže pocházejí z různého společenského prostředí, z odlišných socioekonomických podmínek a z různých zemí, ale vykazují také téměř neomezený rozsah osobnostních a temperamentových charakteristik. Liší se mírou ochoty riskovat či naopak chovat se konzervativně, mírou extraverze a introverze, tím, nakolik jsou rezervovaní, nebo naopak extravagantní a rovněž intenzitou úsilí, které vynakládají pro dosažení svých cílů. Jediná standardní šablona, do které by se vešli všichni nadaní, neexistuje.

Proč tedy stále přetrvává mýtus o tom, že nadané děti jsou si vesměs všechny podobné? Důvodů je mnoho: je například snazší označit dítě jako nadané pouze na základě hodnoty IQ, než o tomto dítěti získávat a zvažovat velké množství dílčích informací. Někteří lidé při posuzování nadání ignorují vliv materiálního nedostatku, nekvalitního vzdělání a absence podnětného prostředí na nadané děti s velkým potenciálem, který se však kvůli těmto faktorům nemohl rozvinout. Jiní lidé se tohoto mýtu stále drží proto, že nemají dostatek informací o současných výzkumech, které jasně ukazují, že skupina nadaných dětí je velmi rozmanitá a různorodá a že nadání není fixní stav daný při narození a neměnný v čase. Jedná se spíše o potenciál, který se může rozvíjet v závislosti na podmínkách, ve kterých nadaný jedinec žije a vyrůstá, na jeho úsilí a také na schopnosti umět se v důležitých momentech správně rozhodnout a správně si vybrat.

Více viz: http://www.nadanedeti.cz/pro-ucitele-mytus-1