Příklady dobré praxe a náměty sdílené členy SIPON

Prezentace ze Sdruženého semináře SIPON

Seminář se konal 18.12.2014 a byl věnován příkladům spolupráce mezi různými subjekty na aktivitách podporujících rozvoj nadání.

Příklad spolupráce UPOL– Talnet v rámci Systému podpory nadání, Pavel Rušar

Univerzita umožnila vybraným absolventům aktivit Talnetu - středoškolákům studium některých předmětů, ze kterých budou klasifikováni.

Spolupráce SVČ Plzeň s expertními pracovišti, Jana Radová

V SVČ Plzeň dlouhodobě organizují přírodovědné aktivity a kroužky ve spolupráci s externími experty. Aktivity umožňují práci v terénu, následně v laboratořích partnerů.

Technický klub mládeže Litoměřice, Jiří Rudolf

Organizují technické aktivity formou otevřeného klubu – kdo přijde, ten pracuje. Nabídka techniky pro školy, kde chybí technické vyučování.

Aktivity SVČ Plzeň se školami, Jan Vodička

Organizují projektové dny na školách – 1. – 5. třída, kde lektoři ze SVČ převezmou vyučování. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj logiky, kreativity, technického myšlení. Další úspěšnou aktivitou jsou letní kempy na školách – zájem je na malých obcích, které jsou ochotny akci i finančně podpořit.

Museum J. Hyláka v Radnicích, Martin Caletka (v zastoupení Miroslava Litavského)

Nadšenectví ředitele a neutříděný sbírkový materiál muzea se ukázaly jako příležitost pro mladé badatele. Muzeum spolupracovalo s T-expedicí Tis 2013 a Martagon 2014. Badatelům poskytlo zázemí, sbírky, motivaci k zajímavým problémům v lokalitě, kontakty na partnery, medializacie a prezentaci, knihovna, dokumentace.

Ekologické středisko SEVER, Martin Vlček

Nabízí 250 výukových programů/ rok pro děti, školení a semináře pro pedagogy, organizuje dětské zastupitelstvo, krajskou konference k ekologické výchově v Ústeckém kraji KAPRADÍ a další. Nabízí školám pojízdnou laboratoř k práce na zvolené lokalitě.

ISYS – projekt Prométheus, Vinš

Pilotní ověření v Plzeňském kraji. Vzdělávací program a soutěž pro školy má za cíl: přitáhnout žáky k přírodovědným oborům, vytipovat mimořádně nadané žáky, ale motivovat i ostatní žáky a podpořit spolupráci ZŠ, SŠ, MŠ, VŠ a SVČ.

T-expedice

prezentace aktivity

-          účastníkem

-          instruktorem

-          z pohledu psychologa

 

Přílohy prezentace:

o   Vojtěch Tutr – T-expedice

o   Pavel Rušar – Spolupráce Talnet – UPOL

o   Pavel Rušar – T-expedice a kurzy NVD

o   Robert Šimon – T-expedice z pohledu účastníka

o   Miroslav Litavský – Spolupráce jako nástroj práce s nadanými

o   Prezentace Muzea Radnice

o   Vzdělávací projekt Prométheus

o   Jana Radová – SVČ Plzeň