Příklady dobré praxe a náměty sdílené členy SIPON

Biologické aktivity pro žáky ZŠ

Náměty na aktivity pro žáky ZŠ se zájmem o biologii jsou záznamem realizovaných aktivit člena SIPON SVČ Plzeň. Zápisy obsahují také pracovní listy pro žáky, které byly vytvořeny pro danou...

Prezentace ze Sdruženého semináře SIPON

Seminář se konal 18.12.2014 a byl věnován příkladům spolupráce mezi různými subjekty na aktivitách podporujících rozvoj nadání. Příklad spolupráce UPOL– Talnet v rámci Systému podpory...

Pracovní listy pro nadané žáky pro předmět Český jazyk

Sada pracovních listů s úvodem pro nadané žáky 2. ročníku ZŠ. Materiál vypracovala PaeDr. Iveta Bassyová, ZŠ nám. Curieových v Praze v rámci výstupů SIPON .  Sada ke stažení a užití...